Projekt „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku-Kamiennej”

Projekt „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku- Kamiennej” realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Co to jest Dzienny Dom Opieki Medycznej i kto może zostać przyjęty do DDOM?

Dom Opieki Medycznej już działa.

Funkcjonowanie Domu Opieki Medycznej

Zajęcia w Dziennym Domu Opieki Medycznej 

Wizyta Prezydenta w DDOM oraz kontynuacja naboru.

Kolejne miesiące działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej

“Rok działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku- Kamiennej”

 

W ramach projektu “Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku- Kamiennej”

realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie”,

który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

utworzono 20 zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi.

Pliki do pobrania: 

Rekrutacja (doc)
Załącznik nr. 1 (doc) – Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej
Załącznik nr. 2 (doc) – Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Dziennego Domu Opieki Medycznej