Komisje Rady Miasta

Stałe Komisje Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w kadencji 2024 – 2029

KOMISJA REWIZYJNA

 • Adam Ciok – przewodniczący komisji
 • Magdalena Frankiewicz
 • Mateusz Kuna
 • Michał Lasota
 • Krzysztof Randla

KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

 • Krzysztof Randla – przewodniczący komisji
 • Ewa Warszawa – wiceprzewodnicząca komisji
 • Bogusław Ciok
 • Mateusz Kuna
 • Jarosław Niziołek

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

 • Piotr Janowski – przewodniczący komisji
 • Bogusław Ciok – wiceprzewodniczący komisji
 • Leszek Golik
 • Jacek Jamroz
 • Michał Lasota

KOMISJA OŚWIATY, WYCHOWANIA, KULTURY, SPORTU I REKREACJI

 • Piotr Brzeziński – wiceprzewodniczący komisji
 • Paweł Bugajski
 • Ciok Adam
 • Monika Łapaj – przewodnicząca komisji
 • Renata Pela

KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

 • Jerzy Stopa – przewodniczący komisji
 • Magdalena Frankiewicz – wiceprzewodnicząca komisji
 • Leszek Lepiarz
 • Monika Łapaj
 • Grzegorz Małkus

KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Wiesław Szwajewski – przewodniczący komisji
 • Mirosław Gibaszewski – wiceprzewodniczący komisji
 • Jarosław Nizołek
 • Agnieszka Polak
 • Jerzy Stopa

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 • Leszek Golik – przewodniczący komisji
 • Jacek Jamroz – wiceprzewodniczący komisji
 • Piotr Janowski
 • Agnieszka Polak
 • Ewa Warszawa

DORAŹNA KOMISJA STATUTOWA powołana w celu opracowania zmian do Statutu Miasta Skarżyska-Kamiennej

 • Grzegorz Małkus – przewodniczący komisji
 • Adam Ciok
 • Leszek Golik
 • Krzysztof Randla
 • Ewa Warszawa
 • Renata Pela
 • Paweł Bugajski