Komisje Rady Miasta

Komisje Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w kadencji 2018 – 2023

KOMISJA REWIZYJNA

Rafał Lewandowski – przewodniczący Komisji
Andrzej Warwas – wiceprzewodniczący Komisji
Mariusz Bodo – członek Komisji
Mirosław Gibaszewski – członek Komisji
Mikołaj Kwaśniak – członek Komisji

KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Jacek Jamroz – przewodniczący Komisji
Bogusław Ciok – wiceprzewodniczący Komisji
Mariusz Bodo – członek Komisji
Marek Gąska – członek Komisji
Artur Mazurkiewicz – członek Komisji
Andrzej Warwas – członek Komisji
Konrad Wikarjusz – członek Komisji

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Paweł Krupa – przewodniczący Komisji
Golik Leszek – wiceprzewodniczący Komisji
Piotr Janowski – członek Komisji

KOMISJA OŚWIATY, WYCHOWANIA, KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Andrzej Warwas – przewodniczący Komisji
Arkadiusz Bogucki – członek Komisji
Piotr Brzeziński – członek Komisji
Marek Gąska – członek Komisji
Rafał Lewandowski – członek Komisji
Ewa Michalczewska – członek komisji
Krzysztof Randla – członek Komisji

KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Krystyna Górnaś-Salata – przewodnicząca Komisji
Aneta Nurkowska – wiceprzewodnicząca Komisji
Jacek Jamroz – członek Komisji

KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Mikołaj Kwaśniak – przewodniczący Komisji
Mirosław Gibaszewski – wiceprzewodniczący Komisji
Stanisław Grzesiak – członek Komisji
Jerzy Stopa – członek Komisji

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Mirosław Gibaszewski – przewodniczący Komisji
Jacek Jamroz – wiceprzewodniczący Komisji
Piotr Brzeziński – członek Komisji
Mikołaj Kwaśniak – członek Komisji
Rafał Lewandowski – członek Komisji