Skarbnik Miasta Skarżyska-Kamiennej
EWA PAWEŁCZYK

Kontakt
Sekretariat Skarbnika Miasta Skarżyska-Kamiennej
I piętro, pok. 121
tel. 41 25 20 504
fax: 41 25 20 200
e-mail: e.pawelczyk@um.skarzysko.pl