Skarbnik Miasta Skarżyska-Kamiennej
EWA PAWEŁCZYK

Kontakt
Sekretariat Skarbnika Miasta Skarżyska-Kamiennej
IV piętro, pok. 402
tel. 41 25 20 504
fax: 41 25 20 200
e-mail: e.pawelczyk@um.skarzysko.pl