Funkcjonowanie Domu Opieki Medycznej

Minęły już cztery miesiące, odkąd pierwsi pacjenci zostali objęci wsparciem w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Skarżysku- Kamiennej.

Od maja 2021r. już 28 pacjentów i pacjentek rozpoczęło realizację Indywidualnego Programu Wsparcia będącego swoistym planem pracy terapeutycznej w oparciu o diagnozę stanu zdrowia, potrzeb
i możliwości psychofizycznych uczestnika.

W ramach zajęć systematycznie udzielane są świadczenia medyczne i fizjoterapeutyczne, mające na celu  poprawę stanu zdrowia i samodzielności życiowej. Dietetyk udziela porad w zakresie żywienia, opracowuje indywidualną dietę dla pacjentów w oparciu o zalecenia lekarza, a logopeda prowadzi terapię logopedyczną, której celem jest odbudowanie utraconych funkcji oraz pomoc w usprawnieniu kompetencji językowej i komunikacyjnej
z otoczeniem.

Ponadto pacjenci i pacjentki biorą udział w warsztatach i wsparciu indywidualnym prowadzonym przez psychologa, podczas których prowadzona jest stymulacja procesów poznawczych, trening umiejętności życiowych
z elementami zajęć integracyjnych oraz terapeutycznych, a w razie potrzeby- indywidualne poradnictwo i wsparcie.

Atrakcyjną formą są również zajęcia w ramach terapii zajęciowej, będące okazją nie tylko do stymulacji procesów poznawczych, ale również do zagospodarowania czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. To także doskonały moment na nawiązywanie współpracy i czas, kiedy wywiązują się ciekawe rozmowy…

Dbamy też o to, by czas spędzony w Dziennym Domu Opieki Medycznej był również okazją do wartościowego spędzania czasu wolnego w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze- miejscem zawiązywania się znajomości i przyjaźni ,a także integracji ze środowiskiem lokalnym. Nasi podopieczni biorą udział w wycieczkach, które są okazją do wspólnego biesiadowania a przy okazji ćwiczeń rehabilitacyjnych w terenie.

Również otoczenie naszych pacjentów- ich rodziny i opiekunowie mogą liczyć na systematyczne wsparcie naszych specjalistów, którego celem jest przygotowanie do kontynuacji opieki w warunkach domowych.

Wszystkie działania realizowane są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Przychodnie Miejskie” w ramach projektu „UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

W dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja do projektu. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje dostępne są:

– na stronie www.przychodnie.skarzysko.med.pl

– w punkcie informacyjno- konsultacyjnym DDOM :Skarżysko- Kamienna, ul. Legionów 104;

Tel: 515 991 506– w biurze projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Przychodnie Miejskie”, Skarżysko- Kamienna, ul. Apteczna 7

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share