Przewodniczący Rady Miasta

Przewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w kadencji 2024-2029
GRZEGORZ MAŁKUS

Przyjęcia interesantów przez Przewodniczącego Rady Miasta odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 08.00 do 10.00

kontakt:
Biuro Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
I piętro, pokój 126
tel. 41 25 20 120, 41 25 20 122