Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w kadencji 2024-2029

PAWEŁ BUGAJSKI

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Paweł Bugajski przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek w godzinach 09.00-10.00

RENATA PELA

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Renata Pela przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 14.00-15.00

kontakt:
Biuro Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
I piętro, pokój 126
Tel. 41 25 20 120, 41 25 20 122