Kolejne miesiące działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej

Kolejni pacjenci Dziennego Domu Opieki Medycznej realizują Indywidualny Plan Wsparcia, w ramach którego objęci są wsparciem medycznym, terapeutycznym i psychologicznym. Nie brakuje też okazji do wspólnego spędzania czasu wolnego, sprzyjających nawiązywania przyjaźni i odreagowania trudności, jakie niesie za sobą choroba i ograniczenia z niej wynikające.

W ostatnim czasie członkowie rodzin naszych pacjentów, oprócz systematycznego wsparcia indywidualnego, uczestniczyli w warsztatach ze specjalistami: fizjoterapeutą- dot. ćwiczeń oddechowych w warunkach domowych
oraz logopedą- na temat potrzeb komunikacyjnych osób w wieku senioralnym.

Wszystkie działania realizowane są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Przychodnie Miejskie” w ramach projektu „UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

W dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja do projektu. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem zachęcamy do kontaktu. Szczegółowe informacje dostępne są:

– na stronie www.przychodnie.skarzysko.med.pl

– w punkcie informacyjno- konsultacyjnym DDOM :Skarżysko- Kamienna, ul. Legionów 104;

Tel: 515 991 506

– w biurze projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Przychodnie Miejskie”, Skarżysko- Kamienna, ul. Apteczna 7

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share