Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej

Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu Miasta Skarżyska-Kamiennej www.um.skarzysko.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu Miasta Skarżyska-Kamiennej pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie * um.skarzysko.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Urzędu. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

• publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa

• nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji

• czas nadejścia zapytania

• pierwszy wiersz żądania HTTP

• kod odpowiedzi HTTP

• liczbę wysłanych przez serwer bajtów

• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik

• informacje o przeglądarce użytkownika

• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Urzędu

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W ramach strony internetowej stosowane są cookies:

• wydajnościowe – pliki cookie o charakterze analitycznym, wpływającym na wydajność zbierają informację o tym, jak często strona jest odwiedzana i jak się z niej korzysta np. które strony są najbardziej i najmniej popularne i w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po serwisie. Pomagają w identyfikowaniu problemów z poszczególnymi podstronami. Dzięki temu możemy ulepszać zawartość i wydajność strony i uczynić ją bardziej przyjazną i intuicyjną dla użytkownika. Pliki cookie o charakterze analitycznym i wpływające na wydajność nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i są trwale przechowywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika

• funkcjonalne – pliki cookie wpływające na funkcjonalność umożliwiają witrynie przypomnienie sobie informacji wprowadzonych przez użytkownika lub dokonanych przez niego wyborów (takich jak język, wyrażone zgody) i mają na celu umożliwienie korzystania z lepszych i bardziej spersonalizowanych funkcji. Pliki te umożliwiają także optymalizację użytkowania witryny po zalogowaniu się. Pliki cookie wpływające na funkcjonalność nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i są trwale przechowywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika

• niezbędne – pliki cookies są niezbędne do tego, aby umożliwić prawidłowe poruszanie się po naszym serwisie internetowym. Pozwalają na działanie niezbędnych funkcji strony takich jak logowanie, ustawienia preferencji prywatności lub zapewnienie bezpieczeństwa i nie mogą być wyłączone. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować te pliki cookie, jednakże niektóre funkcjonalności strony mogą nie działać poprawnie. Niezbędne pliki cookie nie są przechowywane w trwały sposób na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika i są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki

Zarządzanie ustawieniami plików cookies:

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że całkowite wyłączenie lub w pewnym stopniu ograniczenie obsługi plików cookies na swoim urządzeniu może powodować trudności w korzystaniu i wpływać wygodę użytkowania stron, a także spowodować brak lub niewłaściwe ich wyświetlanie. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach. W celu łatwego zarządzania plikami cookies, należy wybrać preferowaną przeglądarkę i postępować zgodnie z instrukcjami:

• Google Chrome
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Safari
• Opera

W serwisie www.um.skarzysko.pl okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Serwis Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.