Kontakt

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 41 25 20 100, 41 25 20 101
fax 41 25 20 200

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH

SEKRETARIATY
Sekretariat Prezydenta Miasta41 25 20 555
Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta41 25 20 565
Sekretariat Skarbnika Miasta41 25 20 504
SEKRETARZ MIASTA
Bernard Antos41 25 20 103
REFERAT KADR, SZKOLEŃ I BHP
Małgorzata Styczeń – Kierownik Referatu Kadr, Szkoleń i BHP41 25 20 107
Elżbieta Derleta-Motyka – Stanowisko ds. pracowniczych41 25 20 105
Katarzyna Zając – Stanowisko ds. pracowniczych41 25 20 105
Wojciech Kępas – Inspektor ds. BHP41 25 20 105
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Agnieszka Mikołajczyk – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego4125 20 150
Agnieszka Jarosińska-Sasal – Stanowisko ds. organizacyjnych41 25 20 106
Anna Pietrzyk – Stanowisko ds. organizacyjnych41 25 20 153
Łukasz Jaworski – Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej41 25 20 100
Katarzyna Winiarska – Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej41 25 20 100
Karolina Pawlak –Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej41 25 20 100
Agnieszka Franczyk – Archiwista41 25 20 100
Ryszard Kaleta – Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego41 25 20 109
Renata Świtek – Stanowisko ds. administracyjnych41 25 20 110
Edyta Zawidczak – stanowisko ds. zamówień publicznych41 25 20 189
Anna Szumielewicz – stanowisko ds. zamówień publicznych41 25 20 189
WYDZIAŁ FINANSOWY
Ewa Pawełczyk – Skarbnik Miasta41 25 20 104
Barbara Kasprzyk – kierownik Referatu Podatków i Opłat41 25 20 132
Katarzyna Franczewska – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat41 25 20 130
Anna Sośniak – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat41 25 20 130
Karolina Godzina – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat41 25 20 130
Anna Zachariasz – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat41 25 20 125
Ewa Brzozowska – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat41 25 20 130
Jadwiga Kochańska – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat41 25 20 528
Krzysztof Ciura – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat41 25 20 528
Aneta Zawadzka – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat41 25 20 139
Aneta Bętkowska-Majecka – Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat41 25 20 141
Małgorzata Franczyk – Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat41 25 20 141
Ewa Syposz – Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat41 25 20 131
Agata Dąbrowa – Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat41 25 20 131
Maciej Wojciechowski – Stanowisko ds. kontroli podatkowej41 25 20 139
Elżbieta Kowalik – Kierownik Referatu Planowania Budżetu i Księgowości41 25 20 133
Marzena Piotrowska – Stanowisko ds. planowania budżetu i sprawozdawczości41 25 20 126
Anna Malik – Stanowisko ds. planowania budżetu i sprawozdawczości41 25 20 126
Tamara Kartasińska – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 536
Agnieszka Kowalik – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 536
Anna Krzysztoszek – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 134
Małgorzata Karpeta– Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 134
Renata Węgłowska – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 134
Sylwia Zielińska – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 135
Iwona Skowron – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 135
Bożena Lucima – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 135
Dagmara Błach – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 135
Edyta Kołomańska – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 135
Joanna Grzelka – Stanowisko ds. księgowości budżetowej 41 25 20 137
Małgorzata Sulima – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 136
Dominika Wiśniewska – Stanowisko ds. obsługi kasy41 25 20 117
Agnieszka Smużyńska – Stanowisko ds. obsługi kasy41 25 20 117
Seweryn Brzoza – Kierownik Referatu Księgowości Czynszów41 25 20 535
Renata Reguła – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 537
Karolina Adamczyk – Stanowisko ds. księgowości budżetowej 41 25 20 537
Michał Grzesik – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 534
Beata Dziewit – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 534
Karolina Stopa – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 534
URZĄD STANU CYWILNEGO
Dorota Chołuj – Kierownik USC41 25 20 143
Anna Ciok – Zastępca kierownika USC41 25 20 144
Marta Suligowska – Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej USC41 25 20 144
Mariusz Malik – Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej USC41 25 20 143
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Małgorzata Sławińska – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 41 25 20 155
Dorota Sobczyk – Stanowisko ds. statystyki i współpracy z organami administracji publicznej 41 25 20 156
Urszula Bojek – Stanowisko ds. ewidencji ludności 41 25 20 157
Michał Malinowski – Stanowisko ds. ewidencji ludności41 25 20 157
Anna Szymczyk / Marlena Ziółkowska – Stanowisko ds. dowodów osobistych 41 25 20 165
Anna Miernik – Stanowisko ds. dowodów osobistych41 25 20 158
REFERAT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
Urszula Wiśniewska – Kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych 41 25 20 154
Anna Gospodarczyk – Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 41 25 20 518
Arkadiusz Kazimierczyk – Stanowisko ds. promocji zdrowia 41 25 20 518
Justyna Maciąg – Stanowisko ds. promocji zdrowia 41 25 20 518
Agnieszka Perkowska – Stanowisko ds. społecznych 41 25 20 518
Paweł Zawadzki – Stanowisko ds. społecznych41 25 20 152
Anna Pomorska – Stanowisko ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych41 25 20 152
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI
Aneta Ferencz – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 4125 20 162
Monika Łuckiewicz -Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych41 25 20 163
Katarzyna Pacak – Stanowisko ds. finansowo–księgowych 41 25 20 164
Katarzyna Górlicka / Justyna Adamus – Stanowisko ds. finansowo-księgowych 41 25 20 164
Anna Borowiec – Stanowisko ds. profilaktyki szkolnej i sportu w mieście 41 25 20 166
Alicja Sorbian – Stanowisko ds. stypendiów szkolnych, programów edukacyjnych, sportu i promocji 41 25 20 166
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Monika Kuśmierczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 41 25 20 530
Dorota Sobczak – Stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-adminstracyjnej41 25 20 533
Justyna Nasiadek – Kierownik Referatu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami41 25 20 532
Małgorzata Książek – Stanowisko ds. obsługi administracyjnej41 25 20 532
Klaudia Krzysztofek – Stanowisko ds. obsługi administracyjnej41 25 20 531
Mateusz Magnuszewski – Stanowisko ds. czynszów i rozliczeń41 25 20 533
Aneta Wolska – Stanowisko ds. czynszów i rozliczeń41 25 20 533
Wojciech Nobis – Stanowisko ds. obsługi technicznej41 25 20 531
Agnieszka Boy – p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej 41 25 20 195
Izabela Szwanke – Stanowisko ds. komunalnych41 25 20 148
Hanna Markiewicz – Stanowisko ds. komunalnych41 25 20 176
Agnieszka Parszewska – Stanowisko ds. komunalnych41 25 20 176
Cezary Kuza – Stanowisko ds. komunalnych41 25 20 176
Marzena Glijer – Stanowisko ds. komunalnych41 25 20 148
Monika Kopeć – Ogrodnik Miejski41 25 20 176
Michał Szuster – Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 41 25 20 171
Grzegorz Ledwójcik – Stanowisko ds. ochrony środowiska i leśnictwa41 25 20 168
Piotr Barański – Stanowisko ds. gospodarki odpadami41 25 20 128
Beata Grzybowska – Stanowisko ds. gospodarki odpadami41 25 20 128
Małgorzata Kowalik – Stanowisko ds. gospodarki odpadami41 25 20 128
Monika Wrona – Stanowisko ds. ochrony środowiska41 25 20 168
Katarzyna Kasińska – Stanowisko ds. ochrony środowiska41 25 20 170
Martyna Kruzel – Stanowisko ds. ochrony środowiska41 25 20 128
Nina KarczewskaSłabek – Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego41 25 20 170
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Roman Szapsza – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 41 25 20 580
Wioletta Wojdat – Kierownik Referatu Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych 41 25 20 181
Monika Łazarczyk / Bartosz Włodarczyk – Stanowisko ds. regulacji stanów prawnych41 25 20 182
Marcin Suwara – Stanowisko ds. podziału i rozgraniczeń oraz gminnego zasobu nieruchomości41 25 20 186
Iwona Supierz – Stanowisko ds. ewidencji mienia komunalnego, nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej41 25 20 186
Roman Obara – Stanowisko ds. trwałego zarządu, opłat adiacenckich i renty planistycznej41 25 20 182
Celina Pasternak-Bączek – Stanowisko ds. regulacji stanów prawnych41 25 20 181
Rafał Tokarczyk – Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami 41 25 20 179
Aneta Gajewska – Stanowisko ds. użytkowania wieczystego 41 25 20 188
Jerzy Pluta – Stanowisko ds. obrotu nieruchomościami41 25 20 183
Beata Nowak – Stanowisko ds. użytkowania wieczystego i obrotu nieruchomościami 41 25 20 188
Monika Stąpor – Stanowisko ds. dzierżawy 41 25 20 183
Agata Ciok – Stanowisko ds. obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi i obrotu nieruchomościami 41 25 20 179
Aneta Soluch – Stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej i dzierżawy41 25 20 581
WYDZIAŁ DRÓG I TRANSPORTU
Zygmunt Żebrowski – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu 41 25 20 173
Marcin Siedlak – Stanowisko ds. regulacji stanów prawnych 41 25 20 175
Wiesława Witkowska – Kierownik Referatu Dróg 41 25 20 194
Jacek Gos – Stanowisko ds. dróg gminnych 41 25 20 175
Mariusz Pająk – Stanowisko ds. dróg gminnych41 25 20 175
Katarzyna Zagulska – Stanowisko ds. dróg gminnych41 25 20 194
Alina Banaś – Stanowisko ds. utrzymania komunalnej infrastruktury drogowej 41 25 20 174
Renata Murat – Stanowisko ds. utrzymania komunalnej infrastruktury drogowej41 25 20 174
Sonia Borowiec – Stanowisko ds. utrzymania komunalnej infrastruktury drogowej i budżetu41 25 20 177
Anna Cedro – Kierownik Referatu Transportu 41 25 20 147
Angelika Brzoza – Stanowisko ds. transportu41 25 20 127
Karolina Jedynak – Stanowisko ds. transportu41 25 20 127
WYDZIAŁ ROZWOJU I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Monika Kocia – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Planowania Przestrzennego 41 25 20 187
Zbigniew Ungier – Stanowisko ds. inwestycji41 25 20 187
Ilona Franczyk – Stanowisko ds. inwestycji41 25 20 520
Ksawery Krupa – Stanowisko ds. inwestycji41 25 20 520
Agata Polit – Stanowisko ds. inwestycji i rewitalizacji41 25 20 522
Monika Gruszczyńska – Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych41 25 20 522
Urszula Zugaj – Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych41 25 20 522
Iwona Chmielewska – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego41 25 20 167
Sebastian Nega – Stanowisko ds. planowania przestrzennego41 25 20 167
Adrianna Wacińska – Stanowisko ds. planowania przestrzennego41 25 20 167
Marzena Wachowicz – Stanowisko ds. urbanistyki 41 25 20 167
Mateusz Przygodzki – Stanowisko ds. urbanistyki41 25 20 167
Bartłomiej Mirkowski – Stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej41 25 20 167
ZESPÓŁ INFORMATYCZNY
Rafał Ciura – Kierownik Zespołu Informatycznego41 25 20 514
Jacek Chrzęszczyk – Informatyk 41 25 20 116
Przemysław Lichocik – Informatyk41 25 20 114
Mateusz Róg – Informatyk41 25 20 115
BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Marcin Jaworski-Kowalczyk – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 41 25 20 112
Tomasz Król – Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego | Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych41 25 20 112
Grzegorz Matynia – Stanowisko ds. obronnych41 25 20 112
Aleksandra Dziewit – Stanowiska ds. bezpieczeństwa41 25 20 193
Michał Hawliczek – Stanowiska ds. bezpieczeństwa41 25 20 193
Agnieszka Marcinkowska – Stanowiska ds. bezpieczeństwa41 25 20 193
Dariusz Pisarek – Stanowiska ds. bezpieczeństwa41 25 20 193
Bartłomiej Polak – Stanowiska ds. bezpieczeństwa41 25 20 193
Milena Wójtowicz – Stanowiska ds. bezpieczeństwa41 25 20 193
ZESPÓŁ OBSŁUGI PRAWNEJ
Sebastian Iskra – Radca Prawny | Koordynator Zespołu41 25 20 513
Iwona Kowalska – Radca Prawny41 25 20 511
Jerzy Pałgan – Radca Prawny41 25 20 512
REFERAT SPRAW SPOŁECZNO-LOKALOWYCH
Grzegorz Ślusarczyk – Kierownik Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych 41 25 20 161
Ewa Pasieka – Pomoc administracyjna41 25 20 160
Katarzyna Berus – Stanowisko ds. społeczno-lokalowych41 25 20 160
BIURO PREZYDENTA MIASTA
Izabela Szwagierek – Kierownik Biura Prezydenta Miasta | Rzecznik Prasowy41 25 20 123
Mateusz Dąbrowski – Stanowisko ds. komunikacji społecznej i współpracy zagranicznej 41 25 20 523
Małgorzata Marenin – Stanowisko ds. Równego Traktowania 41 25 20 523
Katarzyna Dudjińska – Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych41 25 20 555
Edyta Drzazga – Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych41 25 20 565
BIURO RADY MIASTA
Leszek Golik – Przewodniczący Rady Miasta 41 25 20 119
Bogusław Ciok – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta41 25 20 119
Marek Gąska – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta41 25 20 119
Bożena Figarska – Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta41 25 20 122
Monika Maksoń – Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta41 25 20 122
Agnieszka Bigos – Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta41 25 20 120
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. AUDYTU I KONTROLI
Edyta Szczerba – Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej41 25 20 149
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
Marzena Kowalska-Siudak – Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej41 25 20 124
Robert Mach – Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego41 25 20 151
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Agata Dulemba – Inspektor ochrony danych41 25 20 190