Kontakt

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 41 25 20 100, 41 25 20 101
fax 41 25 20 200

e-mail: poczta@um.skarzysko.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH (PDF)

SEKRETARIATY
Sekretariat Prezydenta Miasta41 25 20 555
Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta41 25 20 565
Sekretariat Skarbnik Miasta41 25 20 504
SEKRETARZ MIASTA
Bernard Antos41 25 20 103
REFERAT KADR I SZKOLEŃ
Małgorzata Styczeń – Kierownik Referatu41 25 20 107
Elżbieta Derleta-Motyka – Stanowisko ds. pracowniczych41 25 20 105
Katarzyna Zając – Stanowisko ds. pracowniczych41 25 20 105
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Agnieszka Mikołajczyk – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego4125 20 150
Agnieszka Jarosińska-Sasal – Stanowisko ds. organizacyjnych41 25 20 106
Robert Mach – Stanowisko ds. organizacyjnych41 25 20 106
Katarzyna Dudjińska – Sekretarka41 25 20 555
Edyta Drzazga – Stanowisko ds. organizacyjnych41 25 20 565
Mariusz Malik – Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej41 25 20 100
Katarzyna Winiarska – Stanowisko ds. obsługi interesantów i kancelarii ogólnej41 25 20 100
Agnieszka Franczyk – Archiwista41 25 20 101
Małgorzata Włoch – Goniec41 25 20 100
Ryszard Kaleta – Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego41 25 20 109
Joanna Grzelka – Stanowisko ds. administracyjnych41 25 20 110
Renata Świtek – Stanowisko ds. administracyjnych41 25 20 110
WYDZIAŁ FINANSOWY
Ewa Pawełczyk – Skarbnik Miasta41 25 20 104
Urszula Sasal – Kierownik Referatu Podatków
i Opłat
41 25 20 132
Barbara Kasprzyk – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat41 25 20 125
Anna Sośniak – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat41 25 20 130
Karolina Godzina – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat41 25 20 130
Anna Zachariasz – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat41 25 20 130
Agnieszka Parszewska – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat41 25 20 130
Ewa Brzozowska – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat41 25 20 130
Jadwiga Kochańska – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat41 25 20 528
Krzysztof Ciura – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat41 25 20 528
Aneta Bętkowska-Majecka – Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat41 25 20 141
Małgorzata Franczyk – Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat41 25 20 140
Aneta Horbal – Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat41 25 20 140
Ewa Syposz – Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat41 25 20 140
Agata Dąbrowa – Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat41 25 20 131
Małgorzata Stanisławek – Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat41 25 20 131
Maciej Wojciechowski – Stanowisko ds. kontroli podatkowej41 25 20 139
Aneta Zawadzka – Stanowisko ds. kontroli podatkowej41 25 20 139
Elżbieta Kowalik – Kierownik Referatu Planowania Budżetu i Księgowości41 25 20 133
Marzena Piotrowska – Stanowisko ds. planowania budżetu i sprawozdawczości41 25 20 126
Magdalena Wolska – Stanowisko ds. planowania budżetu i sprawozdawczości41 25 20 126
Agata Błaszczyk – Stanowisko ds. planowania budżetu i sprawozdawczości41 25 20 126
Anna Krzysztoszek – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 134
Małgorzata Karpeta– Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 134
Renata Węgłowska – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 134
Bożena Lucima – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 135
Sylwia Zielińska – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 135
Iwona Skowron – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 135
Edyta Kołomańska – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 585
Małgorzata Winter – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 136
Barbara Szczykutowicz – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 136
Agnieszka Kowalik – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 536
Tamara Kartasińska – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 536
Danuta Świtek – Stanowisko ds. obsługi kasy41 25 20 117
Agnieszka Smużyńska – Stanowisko ds. obsługi kasy41 25 20 117
Seweryn Brzoza – Kierownik Referatu Księgowości Czynszów41 25 20 535
Renata Reguła – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 537
Wojciech Nobis – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 534
Karolina Stopa – Stanowisko ds. księgowości budżetowej41 25 20 534
URZĄD STANU CYWILNEGO
Dorota Chołuj – Kierownik USC41 25 20 143
Anna Ciok – Zastępca kierownika USC4125 20 144
Bogusława Kołacz – Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej USC41 25 20 143
Marta Suligowska – Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej USC4125 20 144
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Małgorzata Sławińska – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 41 25 20 155
Dorota Sobczyk – Stanowisko ds. statystyki i współpracy z organami administracji publicznej 41 25 20 156
Urszula Bojek – Stanowisko ds. ewidencji ludności 41 25 20 157
Michał Malinowski – Stanowisko ds. ewidencji ludności41 25 20 157
Romana Gielbart – Stanowisko ds. dowodów osobistych 41 25 20 165
Anna Kotwica – Stanowisko ds. dowodów osobistych41 25 20 165
REFERAT ZDROWIA
Urszula Wiśniewska – Kierownik Referatu Zdrowia 41 25 20 154
Anna Gospodarczyk – Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 41 25 20 518
Arkadiusz Kazimierczyk – Stanowisko ds. promocji zdrowia 41 25 20 118
Agnieszka Perkowska – Stanowisko ds. społecznych 41 25 20 118
Paweł Zawadzki – Stanowisko ds. społecznych41 25 20 152
Anna Pomorska – Stanowisko ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych41 25 20 152
Marzena Kowalska-Siudak – Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej41 25 20 124
REFERAT EDUKACJI
Aneta Ferencz – Kierownik Referatu Edukacji 4125 20 162
Monika Łuckiewicz -Stanowisko ds. projektów, kultury i nadzoru nad placówkami oświatowymi 41 25 20 163
Katarzyna Pacak – Stanowisko ds. finansowo – księgowych 41 25 20 164
Katarzyna Górlicka – Stanowisko ds. finansowo – księgowych41 25 20 164
Anna Borowiec – Stanowisko ds. profilaktyki szkolnej i sportu w mieście 41 25 20 166
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Monika Kuśmierczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 41 25 20 530
Bogdan Kraska – Kierownik Referatu Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami 41 25 20 532
Dorota Sobczak – Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej 41 25 20 531
Karolina Pawlak – Stanowisko ds. obsługi administracyjnej 41 25 20 532
Agnieszka Jędrzejczyk – Stanowisko ds. obsługi administracyjnej41 25 20 531
Renata Andre – Stanowisko ds. czynszów i rozliczeń 41 25 20 533
Mateusz Magnuszewski – Stanowisko ds. czynszów i rozliczeń41 25 20 533
Krzysztof Kowalczyk – Robotnik gospodarczy 41 25 20 146
Marek Miernik – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 41 25 20 195
Agnieszka Kopeć – Stanowisko ds. komunalnych 41 25 20 148
Izabela Szwanke – Stanowisko ds. komunalnych41 25 20 148
Hanna Markiewicz – Stanowisko ds. komunalnych41 25 20 176
Grzegorz Ledwójcik – Stanowisko ds. komunalnych41 25 20 176
Olga Stępień – Pomoc administracyjna 41 25 20 146
Andrzej Persona – Robotnik gospodarczy 41 25 20 146
Michał Szuster – Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 41 25 20 171
Tomasz Karczewski – Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa 41 25 20 128
Anna Szymczyk – Stanowisko ds. gospodarki odpadami41 25 20 128
Beata Dziewit – Stanowisko ds. gospodarki odpadami41 25 20 185
Piotr Barański – Stanowisko ds. gospodarki odpadami41 25 20 185
Małgorzata Kowalik – Stanowisko ds. ochrony środowiska 41 25 20 170
Monika Wrona – Stanowisko ds. ochrony środowiska41 25 20 170
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Roman Szapsza – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 41 25 20 580
Rafał Tokarczyk – Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami 41 25 20 179
Aneta Gajewska – Stanowisko ds. użytkowania wieczystego 41 25 20 183
Jerzy Pluta – Stanowisko ds. obrotu nieruchomościami41 25 20 183
Beata Nowak – Stanowisko ds. użytkowania wieczystego i obrotu nieruchomościami 41 25 20 188
Monika Stąpor – Stanowisko ds. dzierżawy 41 25 20 181
Agata Ciok/Aneta Soluch – Stanowisko ds. obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi i obrotu nieruchomościami 41 25 20 184
Wioletta Wojdat – po. Kierownika Referatu Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych 41 25 20 182
Monika Łazarczyk – Stanowisko ds. podziału i rozgraniczeń nieruchomości oraz regulacji stanów prawnych 41 25 20 180
Marcin Suwara – Stanowisko ds. podziału i rozgraniczeń nieruchomości 41 25 20 186
Iwona Supierz – Stanowisko ds. ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych 41 25 20 186
Roman Obara – Stanowisko ds. administracyjnych, opłat adiacenckich i renty planistycznej41 25 20 181
WYDZIAŁ DRÓG I TRANSPORTU
Zygmunt Żebrowski – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu 41 25 20 173
Marcin Siedlak – Stanowisko ds. regulacji stanów prawnych 41 25 20 178
Wiesława Witkowska – Kierownik Referatu Dróg 41 25 20 194
Jacek Gos – Stanowisko ds. dróg gminnych 41 25 20 178
Grażyna Ungier – Stanowisko ds. dróg gminnych41 25 20 175
Katarzyna Zagulska – Stanowisko ds. dróg gminnych41 25 20 177
Monika Kopeć – Stanowisko ds. infrastruktury drogowej i budżetu 41 25 20 174
Alina Banaś – Stanowisko ds. utrzymania komunalnej infrastruktury drogowej 41 25 20 174
Leszek Janusz – Stanowisko ds. utrzymania komunalnej infrastruktury drogowej41 25 20 177
Anna Cedro – Kierownik Referatu Transportu 41 25 20 147
Nina Słabek-Karczewska – Stanowisko ds. transportu41 25 20 147
Angelika Brzoza – Stanowisko ds. transportu41 25 20 127
Karolina Jedynak – Stanowisko ds. transportu41 25 20 127
Kamil Szpunar – Stanowisko ds. transportu41 25 20 177
WYDZIAŁ ROZWOJU I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Monika Kocia – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Planowania Przestrzennego 41 25 20 187
Zbigniew Ungier – Stanowisko ds. inwestycji41 25 20 187
Ilona Franczyk – Stanowisko ds. inwestycji41 25 20 145
Agata Polit – Stanowisko ds. inwestycji i rewitalizacji41 25 20 145
Monika Gruszczyńska – Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych41 25 20 111
Urszula Zugaj – Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych41 25 20 111
Ewa Stachowicz – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego 41 25 20 167
Iwona Chmielewska – Stanowisko ds. planowania przestrzennego41 25 20 169
Sebastian Nega – Stanowisko ds. planowania przestrzennego41 25 20 169
Marzena Wachowicz – Stanowisko ds. urbanistyki 41 25 20 196
Mateusz Przygodzki – Stanowisko ds. urbanistyki41 25 20 196
ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Edyta Zawidczak – Stanowisko ds. zamówień publicznych 41 25 20 189
Anna Szumielewicz – Stanowisko ds. zamówień publicznych41 25 20 189
ZESPÓŁ INFORMATYCZNY
Rafał Ciura – Kierownik Zespołu Informatycznego41 25 20 114
Jacek Chrzęszczyk – Informatyk 41 25 20 116
Przemysław Lichocik – Informatyk41 25 20 116
Tomasz Burchart – Informatyk41 25 20 514
BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Marcin Jaworski-Kowalczyk – Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 41 25 20 113
Tomasz Król – Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego41 25 20 112
Grzegorz Matynia – Stanowisko ds. obronnych41 25 20 112
Mariusz Matla – Stanowiska ds. bezpieczeństwa41 25 20 199
Rafał Moskal – Stanowiska ds. bezpieczeństwa41 25 20 199
Sebastian Polewczyk – Stanowiska ds. bezpieczeństwa41 25 20 199
Rafał Przynarowski – Stanowiska ds. bezpieczeństwa41 25 20 199
Aleksandra Dziewit – Stanowiska ds. bezpieczeństwa41 25 20 193
Michał Hawliczek – Stanowiska ds. bezpieczeństwa41 25 20 193
Agnieszka Marcinkowska – Stanowiska ds. bezpieczeństwa41 25 20 193
Dariusz Pisarek – Stanowiska ds. bezpieczeństwa41 25 20 193
Bartłomiej Polak – Stanowiska ds. bezpieczeństwa41 25 20 193
Milena Wójtowicz – Stanowiska ds. bezpieczeństwa41 25 20 193
BIURO OBSŁUGI PRAWNEJ
Sebastian Iskra – Radca Prawny | Koordynator Biura 4125 20 513
Iwona Kowalska – Radca Prawny41 25 20 511
Olimpia Tomaszewska–Kita – Radca Prawny41 25 20 512
Anna Pietrzyk – Stanowisko ds. obsługi administracyjnej41 25 20 510
REFERAT SPRAW SPOŁECZNO-LOKALOWYCH
Grzegorz Ślusarczyk – Kierownik Referatu Spraw Społeczno-Lokalowych 41 25 20 161
Renata Kuza – Stanowisko ds. społeczno-lokalowych 41 25 20 160
Ewa Pasieka – Pomoc administracyjna41 25 20 160
BIURO PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Małgorzata Niewiadomska – Stanowisko ds. promocji i współpracy z zagranicą
41 25 20 108
Agnieszka Sieczka-Fidelak – Stanowisko ds. promocji i współpracy z zagranicą41 25 20 108
Veronika Kurdybakha – Pomoc administracyjna41 25 20 108
BIURO RADY MIASTA
Leszek Golik – Przewodniczący Rady Miasta 41 25 20 119
Bogusław Ciok – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta41 25 20 119
Marek Gąska – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta41 25 20 119
Bożena Figarska – Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta41 25 20 120
Monika Maksoń – Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta41 25 20 122
Agnieszka Bigos – Stanowisko ds. obsługi Rady Miasta41 25 20 122
SAMODZIELNE STANOWISKA
Dorota Bilny – Audytor wewnętrzny 41 25 20 149
Mateusz Dąbrowski – Stanowisko ds. komunikacji społecznej 41 25 20 123
Agata Dulemba – Inspektor ochrony danych osobowych 41 25 20 190
Wojciech Kępas – Inspektor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 41 25 20 198
Tomasz Król – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych41 25 20 112
Agnieszka Mikołajczyk – Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego 41 25 20 150
Izabela Szwagierek – Rzecznik Prasowy 41 25 20 508