Dom Opieki Medycznej już działa

Nawet 100 mieszkańców powiatu skarżyskiego, wymagających wsparcia w powrocie do samodzielności po hospitalizacji lub z uwagi na przewlekłą chorobę, będzie mogło korzystać w ramach projektu z pomocy Dziennego Domu Opieki Medycznej, utworzonego w Skarżysku-Kamiennej przez SP ZOZ „Przychodnie Miejskie”, dzięki ponad 3-milionowemu dofinansowaniu unijnemu. Dom oficjalnie rozpoczął działalność 8 czerwca. Pierwsi podopieczni już korzystają ze wsparcia zespołu terapeutycznego.

Dzienny Dom Opieki Medycznej mieści się na I piętrze budynku przychodni przy ulicy Legionów.

Uroczysta inauguracja działalności Domu odbywała się 8 czerwca w obecności licznych gości: prezydenta miasta Konrad Kröniga, starosty skarżyskiego Artura Berusa, przedstawiciela marszałka województwa, sekretarza województwa Mariusza Bodo, skarbnika miasta Ewy Pawełczyk, przedstawicieli Rady Społecznej SP ZOZ „Przychodnie Miejskie”, pracowników „Przychodni Miejskich”, Urzędu Miasta, wykonawcy inwestycji i oczywiście podopiecznych placówki.

– Dzienny Dom Opieki Medycznej to pierwsza taka placówka na mapie naszego miasta. Powstał z troski o mieszkańców Skarżyska-Kamiennej i powiatu skarżyskiego, którzy wymagają wsparcia medycznego i pomocy w powrocie do samodzielności po hospitalizacji oraz z uwagi na choroby przewlekłe – wyjaśniała w czasie inauguracji Dorota Sorbian, dyrektor SP ZOZ „Przychodnie Miejskie”. – Oferta Dziennego Domu Opieki Medycznej skierowana jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym – dodawała dyrektor Dorota Sorbian.

Obecni na uroczystym spotkaniu goście podkreślali znaczenie takiej placówki dla starszych mieszkańców miasta.

– Jest to element polityki prosenioralnej, która jest dla mnie jednym z priorytetów. Jest to także kolejny krok, aby Skarżysko było miastem przyjaznym dla seniorów. Tak się od wielu lat dzieje i tak też będzie w przyszłości – podkreślał prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig. – Serdecznie gratuluję pani dyrektor tej inicjatywy i dziękuję wszystkim pracownikom, którzy mieli swój wkład realizację projektu. Chciałbym zwrócić uwagę na duże dofinansowanie, pozyskane przez „Przychodnie Miejskie” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. To ponad 3 mln zł. Serdecznie gratuluję pani dyrektor skuteczności i dla mnie jest to potwierdzenie, że dobrze dobieram współpracowników, którzy są fachowcami w tym, co robią. Również miasto miało swój wkład własny przy tej inwestycji, dofinansowując budowę windy. Cieszę się, że wspólnymi siłami udało nam się stworzyć to miejsce – dodawał prezydent miasta.

Podopieczni Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą liczyć na kompleksowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie zespołu terapeutycznego (m.in. lekarzy specjalistów, pielęgniarek, fizjoterapeuty). W ramach projektu pomieszczenia zostały przystosowane i wyposażone w niezbędny sprzęt. Placówka jest także w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, z dysfunkcjami ruchu.  

Rekrutacja uczestników prowadzona jest w sposób ciągły. Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej – korzystanie ze świadczeń zdrowotnych oraz innych świadczonych usług (wyżywienie, transport) w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne. Wsparciem obejmowani są także najbliżsi podopiecznych placówki.

W ramach projektu:

  1. dostosowano budynek, w którym znajdują się pomieszczenia DDOM (I piętro) do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym osób z niepełnosprawnościami, a pomieszczenia wyposażono w niezbędny sprzęt;
  2. utworzono punkt informacyjno-konsultacyjny – miejsce pierwszego kontaktu dla potencjalnych pacjentów DDOM i ich rodzin, a na etapie pobytu w DDOM oraz po jego zakończeniu miejsce, gdzie podejmowane są działania stymulujące do samodzielnej pracy, monitorujące stan pacjentów oraz wsparcia i szkolenia opiekunów faktycznych pacjentów;
  3. realizowane jest kompleksowe wsparcie medyczne i społeczne w oparciu o indywidualny plan terapii stworzony dla każdego pacjenta przez wielozadaniowy zespół terapeutyczny;
  4. Ważnym działaniem jest próba nawiązania lokalnej współpracy między instytucjami/organizacjami, środowisk osób zależnych tak, by w efekcie doprowadzić do stworzenia lokalnych standardów opieki nad osobą zależną. Planowane jest opracowanie i wydanie informatora dla pacjentów i ich opiekunów.

Co to jest Dzienny Dom Opieki Medycznej?

Dzienny Dom Opieki Medycznej jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, w którym  zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Opieka świadczona jest w oparciu o indywidualny program wsparcia będący swoistym planem pracy terapeutycznej z uczestnikiem. Tworzony jest na podstawie sporządzonej diagnozy potrzeb oraz diagnozy możliwości psychofizycznych uczestnika i wspólnie z nim realizowany.

Kto może zostać przyjęty do DDOM?

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci:

– pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;

– pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Jak długo trwa pobyt w DDOM?

Czas trwania pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.

Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne).

W pierwszym miesiącu zaleca się, aby pacjenci przebywali w domu opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu przez 8 – 10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie. Ponadto, istnieje możliwość uelastycznienia godzin i dni pobytu – jednak uzależnione jest to wyłącznie potrzebami zdrowotnymi pacjenta.

Kto pracuje w DDOM?

Opieka dla pacjentów realizowana będzie przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny w składzie:
1) lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – udziela świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta;
2) lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej – zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby;
3) lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii/ medycyny rodzinnej/ chorób wewnętrznych- zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby;
4) pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę nad pacjentem, współpracująca z pozostałymi członkami zespołu,
5) pielęgniarka
6) fizjoterapeuta
7) opiekun
8) terapeuta zajęciowy
9) psycholog/psychoterapeuta
10) dietetyk
11) afazjolog

WIĘCEJ SZCZEGÓŁOW NA STRONIE www.przychodnieskarzysko.med.pl
oraz w punkcie informacyjno-konsultacyjnym DDOM (ul. Legionów 104, Tel. 515 991 506).

image_pdfimage_print
Total
18
Shares
Zobacz również
Total
18
Share