XLI sesja Rady Miasta – porządek obrad

W czwartek, 28 października odbędzie się sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 13.30. Będą prowadzone w trybie zdalnym.

Porządek obrad
XLI sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 28.10.2021r., godz. 13.30

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania).

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021 – 2036.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/331/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 14.09.2021(Dz.U.Woj.Św. z dn.17.09.2021 poz.3040) dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za godzinę usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/332/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 14.09.2021 w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej ustanowienia drogi koniecznej do nieruchomości oraz przekształcenia drogi prywatnej w publiczną.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Langiewicza.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Wspólne Komisje Rady Miasta odbędą się online o godz. 12.00.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share