LXXVI sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej – porządek obrad

28 lutego o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad
LXXVI   Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
28.02.2024r., godz. 14.00
sala konferencyjna Urzędu Miasta, ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2024-2041.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/244/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko-Kamienna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Skarżyskiego udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej numerem 57/50 stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wojska Polskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wierzbowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Towarowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Skarżysko-Kamienna na rok 2024 oraz określenia sezonu kąpielowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2024 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Więcej

Róże, klony i głogi

Rabatki przy zatoczkach dla busów wzdłuż ulicy Niepodległości zyskały zupełnie nowy wygląd. W miejscu trawnika pojawiły się róże,…
Total
0
Share