PESEL dla uchodźców wojennych z Ukrainy – podstawowe informacje

Jesteś obywatelem Ukrainy i przybyłeś do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w twoim kraju? Możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Formalności urzędowe można załatwić w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej przy ulicy Legionów 122D (pok. (IV piętro, pok. 424, 425) – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00. Od 16 marca w Urzędzie Miasta zorganizowany jest także mobilny punkt fotograficzny, w którym wykonywane są zdjęcia wymagane do rejestracji obywateli Ukrainy (V piętro, pok. 507).

 

PESEL для біженців з України – основна інформація

Ви громадянин України і прибули до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями у вашій країні? Ви можете отримати номер PESEL, який дозволить вам, наприклад, скористатися послугами охорони здоров’я, соціальної допомоги або створити компанію в Польщі.

У той же час ви можете отримати надійний профіль, який дозволяє вирішувати багато офіційних справ через Інтернет. Офіційні формальності можна вирішити у відділі громадянських справ при Ужонді Міста в Скаржисько-Каменній за адресою Legionów 122D (4-й поверх, кабінети № 424, 425) – з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 12.00.

Фотопункт, де фотографії необхідні для реєстрації, громадяни України приймаються безкоштовно (5 поверх, кабінет №507). Також нагадуємо про офіційну гарячу лінію українською мовою. За телефоном 607 917 808 працівник Ужонду надасть українською мовою основну інформацію про сферу діяльності та допоможе зв’язатися з відповідним відділом офісу, а також у вирішенні офіційних формальностей.

Телефон відкритий:

  • по понеділках з 7.30 до 16.00
  • вівторок, середа та четвер з 7.30 до 15.00
  • по п’ятницях з 7.30 до 14.00

Przypominamy także o urzędowej infolinii w języku ukraińskim. Pod nr telefonu 607 917 808 pracownik gminy udzieli w języku ukraińskim podstawowych informacji dotyczących zakresu działalności gminy i pomoże w kontakcie z odpowiednim wydziałem urzędu, a także przy załatwianiu urzędowych formalności.

  • Telefon obsługiwany jest:
    w poniedziałki od 7.30 do 16.00
    we wtorki, środy i czwartki od 7.30 do 15.00
    w piątki od 7.30 do 14.00

KTO MOŻE UZYSKAĆ PESEL?

Każdy, kto:

– przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,

– zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Co musisz przygotować?

Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dostępne są w urzędzie gminy oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej w dokumentach „do pobrania” (TUTAJ).

Dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dane, które wpiszesz we wniosku:

– imię i nazwisko,
– data i miejsce urodzenia,
– kraj urodzenia i obywatelstwo,
– data wjazdu do Polski,
– ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
– aby uzyskać profil zaufany: dane kontaktowe, czyli adres e-mail i polski numer telefonu.

Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane opiekuna prawnego tj: rodziców, osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem, po uzyskaniu sądowego postanowienia o ustanowieniu opiekuna prawnego lub tymczasowego.

Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:

– działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,

– adres e-mail, z którego korzystasz.

Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.

Co musisz zrobić?

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz osobiście do dowolnego urzędu gminy w kraju. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

Na wniosku złóż własnoręczny podpis.

Wydanie dokumentu jest bezpłatne.

image_pdfimage_print
Total
9
Shares
1 comment

Comments are closed.

Zobacz również
Total
9
Share