LVII sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej – porządek obrad

W czwartek, 1 grudnia w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się LVII sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Porządek obrad
LVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 01.12.2022r. godz.14.00, która odbędzie się w patio
Miejskiego Centrum Kultury ul. Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2038.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Plac Floriański” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2012-2027”– aktualizacja wrzesień 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wykonaniu przeglądu obszaru i granic aglomeracji Skarżysko-Kamienna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Skwer im. Grzegorza Łapaja” skwerowi u zbiegu ulic: Wojska Polskiego i Sosnowej.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share