Informacja w sprawie stypendium na rok szkolny 2021/2022

Od 1 do 15 września 2021 roku będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022. Stypendium mogą otrzymać uczniowie zamieszkali na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  1. Wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok 2021/2022 należy składać w terminie od 01.09.2021 roku do 15.09.2021 roku w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (p. 206)
  2. Druk wniosku można również pobrać w na stronie internetowej Urzędu Miasta (Edukacja -> Informacje) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP -> Urząd Miasta -> Wydziały i Referaty -> Referat Edukacji -> Stypendia szkolne).
  3. Do wniosku należy załączyć wszelkie informacje o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Do dochodów wliczają się również świadczenia otrzymane z pomocy społecznej oraz dochody z prowadzenia działalności gospodarczej.
  4. Stypendium szkolne mogą otrzymać tylko uczniowie zamieszkali na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W WYDZIALE EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI W POKOJU 206 LUB POD NUMEREM TELEFONU 41 25 20 166, A TAKŻE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ.

DO POBRANIA:
WZÓR WNIOSKU
KLAUZULA INFORMACYJNA

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również

Ostrzeżenie o silnym wietrze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE pierwszego…
Total
0
Share