Skarżyska Karta Dużej Rodziny

Skarżyska Karta Dużej Rodziny oferuje zniżki rodzinom zameldowanym na stałe lub czasowo na okres minimum 3 miesiące w gminie Skarżysko-Kamienna, posiadającym co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki w systemie stacjonarnym do 26 roku życia).

Gdzie złożyć wniosek o wydanie Karty i odebrać Kartę?

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
ul. Legionów 122d
Referat Zdrowia
II piętro, pokój 205
tel. 41 25 20 118

Wymagane dokumenty

Należy wypełnić wniosek (formularz do pobrania na dole strony) i przedstawiać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny, w szczególności:

  • w przypadku rodziców/opiekunów: dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia: akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia: dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o kontynuowaniu nauki;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka: postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia, wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone;
  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka): oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie.

Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny:

  • wniosek wypełniony na formularzu;
  • dokument potwierdzający tożsamość oraz – w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia – odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Opłaty

Skarżyska Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie.

Kiedy otrzymuje się Kartę?

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Ostateczny termin wydania Karty Dużej Rodziny może ulec wydłużeniu, gdyż produkcję blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia podmiot zewnętrzny. Spersonalizowane karty przekazywane są do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej celem ich wydania.

Jak długo ważny jest dokument?

Karta jest ważna przez rok od jej wydania. Przed upływem terminu ważności karty, jeśli nie wygasły uprawnienia do jej posiadania, należy ponownie złożyć wniosek o wydanie nowej karty.

Gdzie można skorzystać z Karty?

Aby skorzystać ze zniżki, należy okazać swoją Skarżyską Kartę Dużej Rodziny u Partnerów. Lista partnerów i katalog proponowanych przez nich ulg i zniżek do pobrania na dole strony.

Jak zostać Partnerem Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny?

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej serdecznie zaprasza kolejnych przedsiębiorców zainteresowanych przystąpieniem do programu o zgłaszanie się do Urzędu Miasta (Referat Zdrowia, pok. 009). Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: 41 25 20 118, 41 25 20 518.

Partnerzy programu sami ustalają rabaty cenowe dla posiadaczy Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny. Mogą to być zniżki na dokonywane zakupy w placówkach handlowych i usługowych, zniżki w przedszkolach i szkołach niepublicznych, w niepublicznych placówkach medycznych, kulturalnych i obiektach sportowych, rabaty na naukę w szkołach językowych, zniżki przy korzystaniu z ofert lokali gastronomicznych, hotel, pensjonatów, aptek, zniżki przy korzystaniu z usług sektora turystycznego itp.

DO POBRANIA: