Z noworocznymi życzeniami w Dziennym Domu Opieki Medycznej

30 grudnia 2021r. pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) odwiedził zastępca prezydenta miasta Krzysztof Myszka. Spotkanie było okazją nie tylko do wzajemnego złożenia sobie życzeń noworocznych, ale i rozmów dotyczących pobytu w DDOM, bieżących radości i trosk pacjentów i ich rodzin.

Dzienny Dom Opieki Medycznej rozpoczął działalność 1 maja 2021 roku w ramach projektu
„Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Skarżysku-Kamiennej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Dzienny Dom Opieki Medycznej to forma kompleksowej opieki i rehabilitacji skierowanej do osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zapewniamy opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

DDOM stworzony został z myślą o pacjentach wymagających, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

DDOM ZAPEWNIA KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA:

  • SPECJALISTYCZNĄ OPIEKĘ LEKARSKĄ I PIELĘGNIARSKĄ;
  • REHABILTACJĘ, TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ I ZAJĘCIOWĄ;
  • WSPARCIE PSYCHOLOGA;
  • WYŻYWIENIE;
  • TRANSPORT;DZIAŁANIA EDUKACYJNO- WSPIERAJĄCE DLA RODZIN/OPIEKUNÓW

Do tej pory z oferty Dziennego Domu Opieki Medycznej skorzystało już 43 pacjentów oraz 9 osób
z otoczenia pacjentów.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajdują się osoby, KTÓRE:

  • są mieszkańcami powiatu skarżyskiego;
  • w ostatnim roku korzystały z leczenia szpitalnego lub są zagrożone hospitalizacją;
  • ich stan zdrowia nadal wymaga wzmożonej opieki i kompleksowych działań usprawniających

zapraszamy do kontaktu z pracownikami Punktu Konsultacyjnego DDOM:
Ul. Legionów 104, Tel. 515 991 506
POBYT W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Więcej

Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w okresie marzec – grudzień 2022 roku: Nieruchomości wielorodzinne Bzinek 3 Maja, Młodzawy Bór…
Total
0
Share