LXII sesja Rady Miasta – porządek obrad

We wtorek, 28 marca o godzinie 14.00 odbędzie się sesja Rady Miasta. Obrady odbędą się w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta (II piętro).

Porządek obrad
LXII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
28.03.2023r., godz. 14.00
sala konferencyjna w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat funkcjonowania „Skarżyskiej Karty Dużej Rodzin” za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2023-2041.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2023 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Skarżysko-Kamienna na rok 2023 oraz określenia sezonu kąpielowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko-Kamienna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Asfaltowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słonecznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku -Kamiennej przy ul. Słonecznej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego “Krakowska-Sienkiewicza” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie terminu wyborów do Rady Osiedla Bór.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Bór.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niewykonywania czynności nakazanych prawem przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w zakresie zapewnienia dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Więcej

Jak zapłacić podatek?

W związku z rozpoczynającym się okresem wpłat podatków od nieruchomości i tworzącymi się kolejkami do stanowisk kasowych w…
Total
0
Share