XXVIII sesja Rady Miasta – porządek obrad

W poniedziałek, 12 października w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 14.30.

Porządek obrad
XXVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 12.10.2020 r., godz. 14.30
w patio Miejskiego Centrum Kultury
ul. Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2035.
7. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Skarżysko-Kamienna nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej ul. Ekonomii, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Wspólne Komisje Rady Miasta odbędą się o godzinie 13.30 w patio Miejskiego Centrum Kultury.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share