Twój głos jest dla nas ważny! Zapraszamy młodzież do udziału w badaniach

Rekrutujemy grupę mieszkańców w wieku18-24 lata do udziału w badaniach na temat zadowolenia mieszkańców Skarżyska-Kamiennej z warunków życia w mieście.

Badanie odbędzie się 16 czerwca o godzinie 12.00. Będzie realizowane metodą FGI, czyli wywiadu w grupie kilkunastu osób. Jest ono w pełni anonimowe i moderowane przez profesjonalnych badaczy. Czas badania ok. 90 minut.

Wyniki FGI będą ważnym materiałem dla władz miasta do poznania oczekiwań  naszych mieszkańców. Badania prowadzone są przez: Warsztat Wydawniczy SZEPTY Sp. z o.o.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zaproszeniu do badania będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia w formacie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres: m.dabrowski@um.skarzysko.pl Mateusz Dąbrowski (informacje pod nr tel. 41 25 20 523).

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych osób (uczestników badań)  w grupach docelowych wskazanych w pkt. 1 jest Prezydent Miasta Skarżyska – Kamiennej z siedzibą; Urząd Miasta w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sikorskiego 18 w zakresie przyjętego  zgłoszenia udziału w badaniu.  Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w celu realizacji nawiązania kontaktu z uczestnikami badania , tj. przekazania informacji o termie  i miejscu przeprowadzania badań. W tym przydatku poprzez zgłoszenie swojego udziału w badaniu  każdy uczestnik badania –  podanie swoje dane osobowych dobrowolne w celu nawiązania z nim kontaktu. Wobec wyrażonej zgody na udział w badaniu, a tym samym zgody na przetwarzanie danych każdemu uczestnikowi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prezydent Miasta w Skarżysku – Kamiennej będzie przetwarzał Państwa dane w celu realizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych, poprzez przejecie i przechowywanie dokumentacji archiwalnej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta w Skarżysku – Kamiennej, tj. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14 poz. 67).

DO POBRANIA:
PROCEDURA REKRUTACJI DO BADAŃ ZADOWOLENIA Z WARUNKÓW ŻYCIA W SKARŻYSKU

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share