OŚWIADCZENIE URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ W SPRAWIE DECYZJI REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ I PLANOWANYCH INWESTYCJI

Kompleksowa przebudowa pływalni miejskiej oraz modernizacja stadionu KS GRANAT – to jedne z inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, do realizacji których miasto przygotowuje się od kilku lat. Coraz trudniejsza sytuacja finansowa polskich samorządów i prognozowane dla gmin dalsze obciążenia finansowe z uwagi na trwającą pandemię nie pozostawiają wątpliwości, iż wykonanie wielomilionowych inwestycji pozostaje poza zasięgiem pieniędzy własnych z budżetu miasta.

Władze miasta Skarżyska-Kamiennej stoją na stanowisku, iż trudna sytuacja nie powinna spowalniać rozwoju miasta, ani odbierać szans na realizację wyczekiwanych przez skarżyszczan projektów. Utworzenie spółki Miejskie Inwestycje sp. z o.o. i pozyskanie przez nią finansowania na wspomniane inwestycje w formie wniesienia do spółki wkładu finansowego przez inwestora zewnętrznego, po wielu latach starań i analiz otworzyły drogę do ich realizacji.

Gmina w tej inwestycji kapitałowej inwestora zewnętrznego zapewniła sobie prawo odkupu od objętych przez inwestora udziałów, a zapłata ceny za odkupione udziały została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021-2036. Wspomniana uchwała została unieważniona decyzją z dnia 16 marca 2021 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach, a przedmiotem sporu stała się klasyfikacja zapłaty ceny przez gminę – nic więcej. Zdaniem władz miasta, cena za nabyte udziały stanowi, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wydatek majątkowy, zdaniem RIO w Kielcach zaliczany do długu.

Gmina przedstawiła pozytywne opinie NIK-u i innej RIO. Jednak nabycie udziałów przez gminę od inwestora zewnętrznego – nie jak chce ustawa – według RIO w Kielcach zalicza się do wskaźników zadłużenia. Taka uchwała RIO znacząco utrudni, ale nie uniemożliwi miastu kompleksowej przebudowy basenu i planowanej modernizacji stadionu KS GRANAT. Władze miasta zapewniają, iż nie rezygnują z tych planów, jednak – z uwagi na decyzję RIO – mieszkańcy miasta będą musieli poczekać na realizację projektów nieco dłużej.

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zostanie zaskarżona przez miasto do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podobne modele finansowania inwestycji stosowane były w wielu samorządach i są one standardem spotykanym na rynku samorządowym. Nie jest to niezgodne z przepisami, co zdają się sugerować niektóre publikacje w mediach oraz zamieszczane przy nich komentarze. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach jest w naszej ocenie skrajnie konserwatywna i odmienna od przedstawionych przez miasto opinii i dokumentów w tego typu sprawach.

Powstały wydatek majątkowy, według planu, ma być spłacany przez 15 lat. Umiejętne zarządzanie finansami i dalsza odpowiedzialna polityka finansowa nie powinny budzić wątpliwości co do sytuacji budżetowej miasta i utrzymania płynności finansowej. Realizacja inwestycji – które pozwolą miastu na konkurowanie z innymi w swojej atrakcyjności  i komforcie życia – bez podejmowania wspomnianego kontrolowanego ryzyka byłaby niemożliwa.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share