LXXVIII sesja Rady Miasta – porządek obrad

3 kwietnia o godzinie 9.00 odbędzie się sesja Rady Miasta. Obrady odbędą się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Porządek obrad LXXVIII sesji Rady Miasta

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat działalności Klubów Seniora.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2024-2041.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skarżysko-Kamienna do wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego typu E na lata 2025 i 2026 w ramach Grupy Zakupowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie gminy Skarżysko-Kamienna na zadanie pn. „Kompleksowa renowacja organów w kościele p.w. NSPJ w Skarżysku-Kamiennej” realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Spółce pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej na lata 2024-2027.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share