Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich na temat modernizacji linii przerobu odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka z o.o. realizuje projekt pn.: „Modernizacja linii przerobu odpadów w hali wielofunkcyjnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich”. Celem projektu są kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie, zmniejszanie ilości odpadów przekazywanych do składowania i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska.

W ramach niniejszego projektu:

  • zmodernizowano istniejącą linię segregacji odpadów – dostawiona została dodatkowa nitka przenośników, co umożliwia przeróbkę jednocześnie odpadów segregowanych i niesegregowanych.
  • przewidziano zakup koparki przeładunkowej z chwytakiem, przekazującej odpad do dalszego zagospodarowania.
  • realizowana jest kampania edukacyjno-informacyjną, obejmująca tematykę związaną z selektywną zbiórką odpadów oraz ponownym ich zagospodarowaniem i wykorzystaniem.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.2. „Gospodarka odpadami”.

Okres realizacji projektu: 02.11.2020 r. – 30.09.2021 r.

Zgodnie z Umową nr RPSW.04.02.00-26-0005/19-00 z dnia 29.10.2020 r. o dofinansowanie projektu:

  • całkowity koszt projektu wynosi: 1 946 475, 00 zł
  • dofinansowanie z UE wynosi: 1 337 212,50 zł

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej w Końskich Sp. z o.o., ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share