III sesja Rady Miasta – nowy radny, absolutorium i wotum zaufania

20 czerwca odbyła się III sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, w trakcie której skład Rady Miasta uzupełniony został o 21. radnego. Został nim Michał Lasota, który objął mandat po Konradzie Wikarjuszu (powołanym na stanowisko I Zastępcy Prezydenta Miasta).   

Nowy radny Michał Lasota odebrał od przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Skarżysku-Kamiennej zaświadczenia o wyborze, a następnie złożył uroczyste ślubowanie i wraz z pozostałymi radnymi przystąpił do obrad sesji.

W porządku sesji znajdowało się między innymi przedstawienie Raportu o stanie gminy za 2023 rok, po którym odbyła się krótka debata oraz głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Skarżyska-Kamiennej wotum zaufania (15 radnych było ZA, 6 wstrzymało się od głosu).

Kolejne punkty obrad dotyczyły procedury udzielenia absolutorium. Przedstawione zostało sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2023 rok, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. Odbyła się dyskusja, a punktem finalnym tej części sesji było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie (21 radnych ZA).

Warto podkreślić, iż absolutorium dotyczy wykonania budżetu za poprzedni rok, a więc w poprzedniej kadencji samorządowej. Prezydent Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki potraktował to głosowanie jako mandat zaufania.

– Dziękuję. Będę się starał wypełnić ten mandat zaufania w 100 procentach – mówił po udzieleniu absolutorium Prezydent Arkadiusz Bogucki.

W trakcie sesji podjętych zostało kilkanaście uchwał, wśród nich również ta dotycząca emisji obligacji. Obligacje – na łączną kwotę 13 300 000 zł – mają być przeznaczone przede wszystkim na realizację zaplanowanych inwestycji.

Przypominamy, iż sesje Rady Miasta można oglądać on-line na stronie internetowej Urzędu Miasta www.skarzysko.pl w zakładce RADA MIASTA, a z projektami procedowanych uchwał można się zapoznać na stronie BIP gminy w zakładce RADA MIASTA.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Więcej

Pozimowe zamiatanie dróg

W poniedziałek 24 kwietnia w Skarżysku-Kamiennej rozpocznie się zamiatanie jezdni dróg gminnych po akcji zima. Prosimy o zapoznanie…
Więcej

Razem dla budowy zbiornika Bzin!

Gmina Skarżysko-Kamienna, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” będą współpracować przy budowie zbiornika wodnego Bzin…
Total
0
Share