II sesja Rady Miasta – jednomyślne głosowania radnych

21 maja odbyła się II sesja Rady Miasta. W trakcie obrad radni podejmowali uchwały o składach poszczególnych komisji tematycznych oraz wybierali ich przewodniczących. Ustalili również wysokość wynagrodzenia Prezydenta Miasta (zgodnie z jego wolą – na najniższym możliwym poziomie).

Komisje pełnią funkcję pomocniczą Rady Miasta.

Oto składy komisji stałych Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej:

KOMISJA REWIZYJNA

 • Adam Ciok (wybrany na przewodniczącego komisji)
 • Magdalena Frankiewicz
 • Mateusz Kuna
 • Monika Łapaj
 • Krzysztof Randla

KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

 • Bogusław Ciok
 • Mateusz Kuna
 • Jarosław Niziołek
 • Krzysztof Randla  (wybrany na przewodniczącego komisji)
 • Ewa Warszawa

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

 • Piotr Brzeziński
 • Bogusław Ciok
 • Mirosław Gibaszewski
 • Jacek Jamroz
 • Piotr Janowski (wybrany na przewodniczącego komisji)

KOMISJA OŚWIATY, WYCHOWANIA, KULTURY, SPORTU I REKREACJI

 • Piotr Brzeziński
 • Paweł Bugajski
 • Ciok Adam
 • Monika Łapaj (wybrana na przewodniczącego komisji)
 • Renata Pela

KOMISJA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

 • Magdalena Frankiewicz
 • Leszek Lepiarz
 • Monika Łapaj
 • Grzegorz Małkus
 • Jerzy Stopa (wybrany na przewodniczącego komisji)

KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Mirosław Gibaszewski
 • Jarosław Nizołek
 • Agnieszka Polak
 • Jerzy Stopa
 • Wiesław Szwajewski (wybrany na przewodniczącego komisji)

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 • Leszek Golik (wybrany na przewodniczącego komisji)
 • Jacek Jamroz
 • Piotr Janowski
 • Agnieszka Polak
 • Ewa Warszawa

W trakcie obrad powołano również Doraźną Komisję Statutową do opracowania zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej.

DORAŹNA KOMISJA STATUTOWA

 • Adam Ciok
 • Leszek Golik
 • Grzegorz Małkus (wybrany na przewodniczącego komisji)
 • Krzysztof Randla
 • Ewa Warszawa
 • Renata Pela
 • Paweł Bugajski

Uchwały w sprawie składów komisji oraz wyboru ich przewodniczących zostały podjęte przez radnych jednogłośnie.

– Okazuje się, że możemy wspólnie rozmawiać o wspólnych sprawach. Okazuje się, że możemy głosować jednogłośnie. Jesteśmy jedną z niewielu gmin w Polsce, w których wszystkie kluby mają swoich przedstawicieli w komisjach. To pokazuje, że ta Rada Miasta może wypracowywać naprawdę wielkie rzeczy – podsumował Prezydent Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki.

Radni ustalili również wysokość wynagrodzenia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej. Zgodnie z wolą Prezydenta Arkadiusza Boguckiego, kwoty zostały ustalone na poziomie minimalnym, przewidzianym przepisami prawa.

Wynagrodzenie wyniesie:

 • wynagrodzenie zasadnicze – 8.616 zł
 • dodatek funkcyjny – 2.760 zł
 • dodatek specjalny – 30% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

Prezydentowi przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Maksymalna stawka wynagrodzenia zasadniczego przewidziana przepisami prawa dla prezydenta miasta o wielkości takiej jak Skarżysko-Kamienna wynosi 10.770 zł, dodatku funkcyjnego – 3.450 zł, dodatku specjalnego – 30% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

– Deklarowałem w kampanii wyborczej, że powinienem jako prezydent zarabiać najniższą możliwą kwotę, ponieważ miasto jest w złej kondycji finansowej – przypomniał przed głosowaniem Prezydent Arkadiusz Bogucki.

Uchwała została podjęta 19 głosami ZA i przy jednym głosie wstrzymującym się.

Przypominamy, iż sesje Rady Miasta można oglądać na żywo na stronie internetowej Urzędu Miasta www.skarzysko.pl w zakładce RADA MIASTA.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share