Ważne informacje

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 7 kwietnia 2022 – NASZA PALNETA, NASZE ZDROWIE

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami – TUTAJ.


BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA OSÓB POWYŻEJ 40 ROKU ŻYCIA

Od 1 lipca 2021 roku można skorzystać z pakietu badań profilaktycznych w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami – TUTAJ.


PARPA przygotowała filmy nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Czas pandemii COVID-19 to okres zwiększonej liczby zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie i ograniczonego dostępu osób krzywdzonych przez najbliższych do bezpośredniej pomocy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób doznających przemocy w rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przegotowała dwa filmy: 30-sekundowy spot odnoszący się do faktu, że przemoc może zdarzyć się wszędzie – bez względu na status społeczny rodziny i jej członków oraz 3 minutowy film informujący o ofercie działającego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego działa m.in. całodobowy i bezpłatny telefon 800-12-00-02. Zachęcamy Państwa do pobrania filmów i udostępniania na swoich stronach internetowych i profilach.

Pogotowie „Niebieska Linia” – spot
Pogotowia „Niebieska Linia”- oferta