Podaj dobro dalej

W terminie 1 września 2021r.- 30 czerwca 2023r. Gmina Skarżysko- Kamienna realizowała projekt „Podaj dobro dalej” nr RPSW.09.02.01-26-0067/20, który był współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu wspartych zostało 64 miejsca świadczenia usług społecznych, z czego:

 • 61 miejsc istniejących w świetlicach środowiskowych,
 • 4- to nowe miejsca świadczenia usług społecznych w postaci wsparcia specjalistów: pedagoga, psychologa, terapeuty i prawnika w placówkach wsparcia dziennego- świetlicach środowiskowych biorących udział w  projekcie „Podaj dobro dalej”.

Trwałość projektu (rozumiana jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług pomocy w opiece
i wychowaniu dziecka przez ww. specjalistów w ramach placówek wsparcia dziennego- świetlic środowiskowych) dotyczy 64 miejsc świadczenia usług społecznych i zostanie zachowana przez
min. 22 miesiące od momentu zakończenia projektu, tj. do 30.04.2025r.

W ramach trwałości projektu, jego beneficjenci będą mogli skorzystać, w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania,  ze wsparcia specjalistów:

 • pedagoga wspierającego,
 • psychologa,
 • terapeuty
 • prawnika,

które będzie finansowane ze środków Gminy Skarżysko- Kamienna.

 


W Sejmie i w teatrze…

28 czerwca wyruszyliśmy na ostatnią już wyprawę w ramach projektu. W planach mieliśmy wizytę w Sejmie RP w ramach programu „Mały Obywatel” oraz spektakl muzyczny w ramach programu „Kultura dostępna”. Działanie sfinansowane zostało ze środków projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko-Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przed jedną ze świetlic czekała na nas Posłanka Marzena Okła- Drewnowicz, która opowiedziała dzieciom o budynku sejmowym i pracy w Sejmie RP. Odpowiedziała również na pytania dzieci i przekazała symboliczne upominki z logo Sejmu RP. Po krótkim wprowadzeniu przez Panią Poseł, udaliśmy się w drogę do Sejmu.
Po kontroli w biurze przepustek, zjedliśmy obiad w Restauracji Sejmowej. Następnie udaliśmy się na wyprawę po sejmowych korytarzach, sali plenarnej wysłuchując przy tym wielu ciekawych opowieści od sejmowych przewodników. Był również czas na zdjęcia. Niektórzy już zadeklarowali, że to nie jest ich ostatnia wizyta w tym miejscu…

Po  tej solidnej dawce wiedzy obywatelskiej, przyszedł czas na dawkę kultury!
W Teatrze Muzycznym ROMA obejrzeliśmy spektakl muzyczny „Przypadki Robinsona Crusoe”. I choć cała opowieść osadzona była w konwencji scince-fiction, to jednak bez trudu udało nam się znaleźć odniesienia do historii Robinsona opowiedzianej ponad 300 lat temu przez Daniela Defoe. Wrażenia ze spektaklu na długo pozostaną w naszej pamięci!

Po dniu pełnym wrażeń, nieco zmęczeni, ale pełni wspaniałych wspomnień, wróciliśmy do domu.


“Mały Obywatel”: zajęcia prawnicze

W czerwcu, na zakończenie modułu prawnego realizowanego w ramach programu MAŁY OBYWATEL przez Pana Damiana Hermana, dzieci biorące udział w projekcie wzięły udział w ciekawym doświadczeniu – rozprawie sądowej. Prowadzący przygotował dla nich symulację rozprawy karnej, podczas której dzieci mogły wcielić się w jedną z ról: sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego i świadków. Przedmiotem „rozpraw” był: wypadek drogowy i uporczywe nękanie (stalking). Przy tej okazji omówiono zawody prawnicze. Zajęcia wywołały wielkie zaciekawienie dzieci, tym bardziej, że Pan Damian przyniósł ze sobą togi, które dzieci mogły założyć, wcielając się w poszczególne role.

Działanie sfinansowane zostało ze środków projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko- Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Aktywne wakacje

Po dniach wypełnionych warsztatami edukacyjnymi, 27 czerwca przyszedł czas na „Aktywne wakacje”. Uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach sportowych na hali sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Graliśmy w gry zespołowe, wspinaliśmy się po ściance wspinaczkowej, pokonywaliśmy tory przeszkód… Nad bezpieczeństwem, oprócz wychowawców, czuwali instruktorzy. A to wszystko po to, by pokazać, że można ciekawie i zdrowo spędzić czas z rówieśnikami w trybie off-line.
Działanie sfinansowane zostało ze środków projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko- Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


W poszukiwaniu śladów historii…

26 czerwca, pierwszego dnia wakacji, dla dzieci i ich opiekunów biorących udział w projekcie „Podaj dobro dalej” przygotowaliśmy wizytę w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku- Kamiennej. Oprócz zwiedzenia wystawy, przygotowane były liczne stanowiska animacyjne, w tym: strzelanie do celu, „czołgodrom”, puzzle tematyczne.

Działanie w ramach programu: kultura dostępna sfinansowane zostało ze środków projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko- Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Ekologiczne warsztaty w plenerze

23 czerwca, tuż po zakończeniu roku szkolnego, na dzieci i ich opiekunów biorących udział w projekcie „Podaj dobro dalej” czekała miła niespodzianka. Pod hasłem „Aktywne wakacje” odbyły się plenerowe warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej. Na początku dzieci zwiedzały zagrodę edukacyjną, odwiedziły kotlarnię, stajnię i kurnik Zapoznały się
z gatunkami zwierząt i sposobami ich żywienia i pielęgnacji.

Po poczęstunku dzieci wzięły udział w warsztacie „Las w słoiku”- każdy samodzielnie mógł wykonać kompozycję z materiałów naturalnych i roślin. Podczas zajęć dzieci tworzyły swój własny mały ekosystem. Dowiedziały się, że raz umieszczona w naczyniu roślinność nie potrzebuje więcej zabiegów pielęgnacyjnych – zamknięty obieg sprawia, że mały las ma odpowiednią ilość wilgoci, żeby przetrwać. Tworzenie miniaturowego lasu nie tylko poszerzył wiedzę na temat leśnej flory, był także świetną okazją do rozwoju zdolności manualnych i rozmowy na temat ekologii i tego, co my możemy zrobić, by nie zaburzać ekosystemów.

Działanie sfinansowane zostało ze środków projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko- Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniach 20-21 czerwca uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach z zakresu I pomocy przedmedycznej, które poprowadzili specjaliści  fundacji EDURES. Łącznie odbyły się 4  warsztaty: dla każdej z 3  świetlic środowiskowych i osobny warsztat dla rodziców/opiekunów.

W programie warsztatów znalazły się zagadnienia związane z bezpieczeństwem własnym oraz świadków, bezpieczeństwem miejsca wypadku, prawidłowym wezwaniem pomocy (rodzicem, opiekunem lub połączenie z numerem alarmowym). Każdy miał okazję przećwiczyć udzielanie I pomocy przedmedycznej na fantomach dorosłego, dziecka, niemowlęcia. Prowadzący omówili działanie i przećwiczyli użycie defibrylatora AED. Następnie uczestnicy warsztatów uczyli się, jak tamować krwawienia- wykonywali ćwiczenia praktyczne z bandażowania pozowanych ran, jak postępować w wypadku zadławień u dzieci i dorosłych – tu również realizowane były ćwiczenia z wykorzystaniem kamizelki symulującej zadławienie.

Z uwagi na zbliżające się wakacje prowadzący omówili zagrożenia związane z bezpiecznym wypoczynkiem, w tym m.in. bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, co zrobić gdy zgubimy się w lesie. Kulminacyjnym punktem warsztatów były praktyczne ćwiczenia z użycia gaśnicy treningowej.  

Każdy uczestnik warsztatów otrzymał pamiątkowy dyplom oraz apteczkę pierwszej pomocy przedmedycznej. Oby nigdy nie była potrzebna!

Działanie sfinansowane zostało ze środków projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko- Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Wystawa “Mały Obywatel”

12 czerwca, tuż po seansie filmowym w Kinie Centrum, który odbył się w ramach cyklu: Kultura dostępna, na dzieci i ich opiekunów czekała niespodzianka – wystawa fotograficzna zdjęć, które powstały w czasie zajęć realizowanych przez p. Annę Pomorską – trenerkę programu MAŁY OBYWATEL.

To swoista kronika Małego Obywatela – podsumowanie ponad rocznej pracy w ramach projektu oczami dziecka. Każdy mógł odnaleźć się na zdjęciach, przypomnieć sobie ciekawe wydarzenia, w których wziął udział i zobaczyć efekty swojej pracy. Większość zdjęć wykonały same dzieci!

Wystawę do 18 czerwca można było oglądać w Sali Lustrzanej Miejskiego Centrum Kultury. 

Działanie sfinansowane zostało ze środków projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko- Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020


Kuferek z planszówkami w ramach projektu: „Podaj dobro dalej”

5 czerwca już po raz ostatni dzieci biorące udział w projekcie „Podaj dobro dalej” wzięły udział w warsztatach „Kuferek z planszówkami”. To kolejne działanie, którego celem jest pokazanie młodym ludziom, jak atrakcyjnie i wartościowo można spędzić z rówieśnikami w realnym, a nie wirtualnym świecie. I chyba się udało, bo dzieci długo po wyznaczonej godzinie końca zajęć… grały dalej!
Działanie sfinansowane zostało ze środków projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko- Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020


Wyprawa na “Kopciuszka”

2 czerwca miała miejsce wielka artystyczna uczta! Dzieci i ich opiekunowie uczestniczący w projekcie „Podaj dobro dalej” udali się do Kieleckiego Teatru Tańca na spektakl taneczno-muzyczny pt. “Kopciuszek”. To były niezapomniane chwile!

Działanie zrealizowane w ramach cyklu „Kultura dostępna” sfinansowane zostało ze środków projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko- Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 

25 maja pojechaliśmy na kolejną wycieczkę edukacyjną w ramach projektu „Podaj dobro dalej”. Tym razem zwiedzaliśmy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 
To była wspaniała przygoda: miejsce na zwiedzanie, doświadczanie, eksperymentowanie…
W ramach wycieczki zwiedzaliśmy wystawę główną, w planetarium obejrzeliśmy film “Jesteśmy Strażnikami” wyjaśniający przyczyny zmian ekologicznych i klimatycznych na Ziemi oraz naukowe sposoby ich monitorowania.

Działanie sfinansowane zostało ze środków projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko- Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020


Spotkania z ciekawymi ludźmi: ciekawe spotkanie z naukowcem i badaczem

19 maja  odbyło się ostatnie z cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach projektu “Podaj dobro dalej”. Po serii spotkań ze znanymi ludźmi, tym razem postanowiliśmy pokazać dzieciom, że osoba z małej miejscowości z terenu powiatu skarżyskiego może zrobić karierę naukową i być cenionym fachowcem w skali światowej. Na nasze zaproszenie odpowiedział p. Roman Gula – biolog, profesor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie.

Pan Roman Gula wykłada gościnnie na  Technische Tniversität München w Niemczech. Prowadzi badania z zakresu ekologii behawioralnej dzikich zwierząt. Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących niedźwiedzi, wilków i nielotnych ptaków kagu z Nowej Kaledonii. Obecnie jest także zaangażowany w monitoring i ochronę populacji wilków
w regionie świętokrzyskim oraz działania edukacyjne dotyczące ochrony dzikiej przyrody.

W czasie spotkania dzieci poznały tajniki pracy biologa terenowego. Wysłuchały ciekawych opowieści o dzikich zwierzętach poznały wiele ciekawostek dotyczących wilków, również tych występujących na naszym terenie uzupełnionych pokazem najciekawszych zdjęć i filmów prowadzonego przez grupę biologów monitoringu.

Po wspólnym chóralnym wyciu, kończącym pierwszą część spotkania, prelegenci zorganizowali mały quiz z rozpoznawania zwierząt na podstawie ich tropów, a następnie konkurs plastyczny polegający na jak najdokładniejszym odwzorowaniu tropu wilka. Dzieci narysowały na kartkach piękne odciski wilczych łap!

Działanie sfinansowane zostało ze środków projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko- Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020


Gra terenowa

12 maja odbyła się kolejna gra terenowa, tym razem w nurcie patriotycznym…
Dzieci wraz z opiekunami udały się ścieżką edukacyjno-przyrodniczą przy Nadleśnictwie Skarżysko. Na trasie umieszczonych było szereg stanowisk – zagadek dotyczących wiedzy patriotycznej. Leśnik opowiadał o ekosystemie leśnym i ochronie przyrody, dzieci rozpoznawały tropy zwierząt. Na koniec czekało na wszystkich prawdziwe wyzwanie: rozpalanie ognia różnymi sposobami. I… udało się!

Działanie sfinansowane zostało ze środków projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko- Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


„Mały obywatel”: dzieci poznają urząd

8 maja 2023 roku dzieci z trzech świetlic środowiskowych z terenu miasta, biorące udział w projekcie „Podaj dobro dalej”, odwiedziły Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej. Spotkanie było elementem systematycznie realizowanych zajęć w ramach programu MAŁY OBYWATEL.

Podczas wizyty dzieci miały okazję dowiedzieć się, jak funkcjonuje Urząd, jakie sprawy mogą w nim załatwić. Izabela Szwagierek, kierownik Biura Prezydenta Miasta i rzecznik prasowy oprowadziła dzieci po Urzędzie. Goście poznali pracę Biura Obsługi Interesanta, spotkali się z Dorotą Chołuj, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, która pokazała salę ślubów i opowiedziała o ceremonii, zwiedzili salę konferencyjną, w której odbywają się sesje Rady Miasta i gdzie zapadają ważne dla miasta decyzje. Punktem kulminacyjnym wizyty było spotkanie z zastępcą Prezydenta Miasta Krzysztofem Myszką, który cierpliwie odpowiadał na wszystkie zadane przez dzieci pytania. Na koniec dzieci odwiedziły Referat Zdrowia i Spraw Społecznych, który odpowiada za prawidłową realizację projektu „Podaj dobro dalej”.

Powyższe działania zrealizowane były w ramach  projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko-Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Spotkania z ciekawymi ludźmi: Katarzyna i Piotr Grabarczyk w Skarżysku

27 marca odbyło się kolejne wydarzenie z cyklu „Spotkania z ciekawymi ludźmi” w ramach realizowanego przez gminę projektu „Podaj dobro dalej”. Gośćmi specjalnymi byli piłkarze ręczni: Katarzyna I Piotr Grabarczyk.

Pani Katarzyna Grabarczyk to wychowanka kieleckiego Kolportera. Grała również w KSS Kielce. W 2011 roku została powołana do reprezentacji Polski, aktualnie prawoskrzydłowa Suzuki Korona Handball Kielce.

Pan Piotr Grabarczyk to wychowanek Warmii Olsztyn, następnie gracz SMS Gdańsk.

W latach 2001–2015 był zawodnikiem Vive Tauron Kielce, z którym siedmiokrotnie wywalczył mistrzostwo Polski (w latach: 2003, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015) i 10 razy zdobył puchar kraju (w latach: 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

W barwach Vive występował przez siedem sezonów w Lidze Mistrzów (3. miejsce w 2013 i 2015), rzucając w tych rozgrywkach dziewięć bramek. Był również zawodnikiem niemieckiego klubu HSV Hamburg oraz TuS N-Lübbecke. W 2002 wraz z reprezentacją U-20 wywalczył młodzieżowe mistrzostwo Europy – w turnieju rozegranym w Polsce zdobył 11 goli, w tym jednego w spotkaniu finałowym ze Słowenią (29:25). W kadrze seniorskiej zadebiutował 5 czerwca 2003 w wygranym meczu z Białorusią (27:25) Czterokrotnie uczestniczył w finałach mistrzostw Europy (w latach: 2004, 2006, 2014, 2016). Wystąpił również w mistrzostwach świata w Szwecji (2011) i mistrzostwach świata w Hiszpanii (2013). W 2015 zdobył brązowy medal podczas mistrzostw świata w Katarze. W turnieju tym zagrał we wszystkich dziewięciu meczach.

W 2015r. Pan Piotr z rąk Prezydenta RP odebrał Srebrny Krzyż Zasługi.  

Prywatnie Pani Katarzyna i Pan Piotr są małżeństwem i wychowują 3 dzieci, które również trenują piłkę ręczną.

Podczas spotkania Państwo Grabarczykowie opowiedzieli o swojej drodze do sportowego sukcesu, cierpliwie odpowiadali na zadawane przez dzieci pytania oraz zaprezentowali zdobyte przez siebie medale. Jednak najwięcej emocji towarzyszyło wspólnemu treningowi z Mistrzami: dzieci mogły poznać tajniki gry w piłkę ręczną i odbyć z nimi krótki trening.

Bardzo dziękujemy Państwu Katarzynie i Piotrowi Grabarczykom za przyjęcie naszego zaproszenia, wspaniałe spotkanie, które udowodniło, że jeśli tylko się czegoś mocno pragnie i wytrwale pracuje, żeby to marzenie spełnić – można osiągnąć sukces.

Powyższe wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko- Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Gra terenowa „Szukamy Świętego Mikołaja” w ramach projektu: „Podaj dobro dalej”

21 grudnia 2022 roku odbyła się gra terenowa pod hasłem: „Szukamy Świętego Mikołaja”. 
Na dzieci i ich wychowawców czekała ciekawie zaplanowana przygoda, pozwalająca osiągnąć cel tylko w przypadku wzajemnej współpracy. Była to też okazja do zrobienia pamiątkowych zdjęć przy świątecznych iluminacjach. Po wspólnej zabawie wszyscy udali się w gościnne progi świetlicy „U Alberta”, gdzie czekała gorąca herbata i… nie kto inny jak Święty Mikołaj! Każde dziecko otrzymało upominek, a na koniec dzieci wspólnie ubrały choinkę.

Powyższe wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko- Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Spotkanie z Maciejem Miecznikowskim w ramach cyklu: Spotkania z ciekawymi ludźmi

13 grudnia 2022 roku z dziećmi biorącymi udział w projekcie „Podaj dobro dalej” spotkał się  Pan Maciej Miecznikowski – muzyk i wokalista, autor piosenek, aktor, showman i osobowość telewizyjna. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Przez 30 lat na scenie ma na swoim koncie tysiące koncertów i nagrań, a docenieniem jego twórczości są liczne nagrody i wyróżnienia, w tym prestiżowe nagrody bluesowe i jazzowe, a także nagrody dziennikarzy i publiczności na festiwalach w Opolu. Pan Maciej to prawdziwy człowiek renesansu: śpiewa akompaniując sobie na fortepianie i gitarze, gra też na trąbce, flecie i akordeonie. Choć wychował się na muzyce klasycznej i jazzie, to uprawiał wiele gatunków muzycznych, swobodnie poruszając się w różnych konwencjach. Wziął udział w dziesiątkach różnorodnych projektów muzycznych: wydawnictw płytowych, koncertów oraz programów telewizyjnych. Prowadzenie show muzycznego „Tak to leciało!” przyniosło mu wielokrotne nominacje do Telekamer i Wiktorów, a popularność oratoriów z cyklu; „Tryptyk Świętokrzyski”, „Siedem Pieśni Marii” – platynowe, diamentowe i podwójne diamentowe płyty…

Jest frontmanem znanej formacji rozrywkowej Leszcze. Występuje też pod własnym nazwiskiem, od kameralnych recitali po duże koncerty z zespołem wyśmienitych muzyków. W ostatnich latach oprócz autorskiej płyty „Będzie z nami dobrze” (2014), wydał jazzujący album „Tribute to Nat King Cole” (2015), nagrał płytę „Moje ulubione kolędy” (2017), „Wyśpiewać 100 lat niepodległości” (2018) z porywającymi aranżacjami najpiękniejszych polskich piosenek historycznych oraz pełną mistycyzmu płytę „Ogrodzie Oliwny” (2022) z pieśniami pasyjnymi – od średniowiecza po współczesność.

Jako aktor potwierdza swój talent w znakomitych rolach teatralnych. Występuje w warszawskim Teatrze Kamienica
i w krakowskim Teatrze Stu w wyreżyserowanej przez Krzysztofa Jasińskiego głośnej sztuce „Kolacja na cztery ręce”, a także gra główną rolę w słynnym spektaklu „Dzień świra” – musicalu-operze na podstawie scenariusza Marka Koterskiego, z muzyką Hadriana Tabęckiego, w reżyserii Marcina Kołaczkowskiego.

Poza twórczością artystyczną działa również społecznie: w 2012 roku założył Fundację „Wiemy, co jemy” Nauka i Edukacja Społeczna dla Zdrowia. Oprócz jedzenia warzyw, promuje też śpiew, śmiech i zabawę jako elementy zdrowego stylu życia. Jest współwłaścicielem Wydawnictwa Życzliwego Szum Lasu, którego misją jest wspieranie dzieci i rodziców poprzez budowanie kultury sprzyjającej wzrastaniu i wzmacnianiu potencjału, z jakim przychodzi na świat każdy z nas. Ale przede wszystkim jest po prostu ciepłym, mądrym człowiekiem!

Pan Maciej przybliżył dzieciom początki swojej kariery zawodowej, opowiedział o bieżących wyzwaniach artystycznych. Spotkanie miało niezwykle osobisty, interaktywny charakter. Pan Maciej porozmawiał z każdym dzieckiem, z zaciekaniem słuchał o pasjach dzieci i podpowiadał, co każde z nich może zrobić, by je rozwijać.  Nie zabrakło też czasu na wspólne muzykowanie, autografy i zdjęcia.

Bardzo dziękujemy Panu Maciejowi Miecznikowskiemu za przyjęcie naszego zaproszenia, wspaniałe spotkanie, które udowodniło, że osoba z małej miejscowości, gdzie możliwości są mniejsze niż w dużym mieście, jeśli tylko czegoś mocno pragnie i wytrwale pracuje, żeby to marzenie spełnić – może osiągnąć sukces.

Powyższe wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko- Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Wycieczka edukacyjna do Bałtowa

9 grudnia 2022 roku dzieci biorące udział w projekcie „Podaj dobro dalej” miały okazję poczuć świąteczną magię! A to za sprawą wycieczki edukacyjnej do wioski Świętego Mikołaja
w Bałtowie. Oprócz dobrej zabawy oraz licznych atrakcji, dzieci poznały zwyczaje świąteczne i wzięły udział w warsztatach dekorowania pierników. Po takiej wizycie trudno nie wierzyć w Świętego Mikołaja!

Wycieczka została sfinansowana ze środków projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko- Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Kuferek z planszówkami w ramach projektu: „Podaj dobro dalej”

5 grudnia 2022 roku po raz kolejny dzieci biorące udział w projekcie „Podaj dobro dalej” wzięły udział w warsztatach „Kuferek z planszówkami”. To doskonała okazja, by pokazać, że można w atrakcyjny sposób spędzić czas z rówieśnikami i nie musi być to czas spędzony w wirtualnym świecie. Kolejne warsztaty zaplanowane są w czerwcu 2023r.

Działanie sfinansowane zostało ze środków projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko- Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020


Choinka międzypokoleniowa w ramach projektu: „Podaj dobro dalej”

2 grudnia 2022 roku na zaproszenie dzieci biorących udział w projekcie „Podaj dobro dalej” przybyli skarżyscy seniorzy skupieni wokół grupy artystycznej “Perły z Lamusa”, zespołu “The Fifty Five”, działających przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Spotkanie świąteczne było okazją do wspólnych rozmów, kolędowania oraz malowania bombek na choinkę międzypokoleniową, która stanęła w holu głównym Miejskiego Centrum Kultury
w Skarżysku-Kamiennej. Swoją bombkę własnoręcznie namalował również zastępca prezydenta miasta Krzysztof Myszka.
Powyższa inicjatywa wolontarystyczna to jedno z działań podjętych w ramach projektu „Podaj dobro dalej” realizowanego przez Gminę Skarżysko- Kamienna, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Bardzo dziękujemy za podarowanie pięknej choinki Nadleśnictwu Skarżysko-Kamienna. Dzięki Państwu na wielu twarzach pojawił się uśmiech.


Spotkania z ciekawymi ludźmi

Gdy pasja staje się zawodem – spotkanie z Mateuszem Szymkowiakiem


Wparcie dla rodzin biorących udział w projekcie

Serdecznie zapraszamy osoby z otoczenia dzieci biorących udział w projekcie na warsztaty „Rodzic na medal”. Wspólnie z prowadzącą – p. Małgorzatą Pawelec porozmawiamy m.in. o budowaniu więzi, konstruktywnym rozwiązywaniu problemów oraz budowaniu dyscypliny bez buntu.

Cykl zajęć w ramach warsztatów odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku- Kamiennej – sala 127 (I piętro) w następujących terminach:

 • 7 listopada 2022r. w godz. 16.00-19.00
 • 22 listopada 2022r. w godz. 15.00-19.00
 • 28 listopada 2022r. w godz. 16.00-19.00

Równocześnie przypominamy, że przez cały czas dla osób z otoczenia dzieci biorących udział w projekcie „Podaj dobro dalej” dostępne jest poradnictwo prawne i psychologiczne.

Osoby chcące skorzystać z poradnictwa, prosimy o kontakt z biurem projektu:

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Skarżysku- Kamiennej (pok. 205)
ul. Legionów 122d, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 154, 41 25 20 118

Termin wsparcia zostanie umówiony indywidualnie.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu „Podaj dobro dalej” współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.


Zajęcia dla dzieci w ramach projektu „Podaj dobro dalej”

Od września dzieci uczestniczące w projekcie „Podaj dobro dalej” biorą udział zajęciach profilaktyczno- rozwojowych:

 • zajęciach z psychologiem, podczas których dzieci trenują umiejętności niezbędne do poprawnego funkcjonowania w rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczeństwie, poznają sposoby radzenia sobie z trudnościami, złością, porażką, mają szanse odkrywać zasoby i skutecznie je wykorzystywać;
 • warsztatach z zakresu mnemotechnik, podczas których dzieci uczą się, jak skutecznie poprawić swoją pamięć, wykorzystać nowe techniki uczenia się w nauce szkolnej;
 • treningu budżetowym, w ramach którego dzieci uczą się racjonalnego gospodarowania posiadanym budżetem, ale i pomysłów na oszczędzanie oraz tego, jak nie dać skusić się na triki reklamowe;
 • warsztatach preorientacji zawodowej, podczas których pod okiem doradcy zawodowego dzieci poznają różne zawody, mają szansę pobudzić i rozwijać swoje zainteresowania. W czasie zajęć pobudzane są prozawodowe  marzenia dzieci, oraz badany potencjał/uzdolnienia/predyspozycje dzieci. Wszystko po to, by pobudzić je do działania i aktywnego tworzenia swojej przyszłości; 
 • zajęciach z zakresu ekspresji ruchowej, stanowiących alternatywę do spędzania czasu przed komputerem;
 • zajęciach językowych;
 • cyklu zajęć ramach programu MAŁY OBYWATEL, podczas których dzieci dowiadują się, czym jest prawo, komu i czemu służy, w jaki sposób może nam pomóc w ochronie naszych praw. W ramach zajęć dzieci zapoznawały się z historią miasta i regionu. To także dobra okazja, by uświadomić dzieciom, że są ważnym ogniwem w rodzinie, grupie rówieśniczej, sąsiedzkiej, społeczności lokalnej… Części ze tych ról dzieci w ogóle sobie nie uświadamiały, zatem był to dobry początek do dalszych rozmów o możliwościach, prawach i obowiązkach wynikających z pełnionych ról. Ponadto dzieci uczestniczyły w zajęciach z zakresu fotografii: poznawały podstawy fotografii cyfrowej, by w kolejnych krokach móc dokumentować udział w zajęciach tak, by w rezultacie doprowadzić do stworzenia kroniki małego obywatela na bazie zgromadzonych podczas zajęć materiałów;
 • bloku warsztatów profilaktycznych: Smartphone- przyjaciel czy wróg? , Zaplątani w sieci, O hejcie w życiu i w sieci.

Dodatkowo dzieci wzięły udział w warsztatach edukacyjnych – Kuferek z planszówkami, podczas których miały okazje w atrakcyjnej formie zabawy kształcić/ wzmacniać zdolność logicznego myślenia, uczyć się budowania strategii działania


Poradnictwo prawne i psychologiczne

Przypominamy, że przez cały czas, również w okresie wakacyjnym, dla osób z otoczenia dzieci biorących udział w projekcie „Podaj dobro dalej” dostępne jest poradnictwo prawne i psychologiczne.

Zachęcamy do korzystania z oferty wsparcia przewidzianej w projekcie.

Osoby chcące skorzystać z poradnictwa, prosimy o kontakt z biurem projektu:

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Skarżysku- Kamiennej (pok. 205)
ul. Legionów 122d, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 154, 41 25 20 118

Termin wsparcia zostanie umówiony indywidualnie.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu „Podaj dobro dalej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.


Zajęcia w czasie wolnym od zajęć szkolnych

Przez pierwsze dwa tygodnie wakacji uczestnicy i uczestniczki projektu wzięli udział w zajęciach w czasie wolnym od zajęć szkolnych. W programie znalazło się mnóstwo atrakcji: dzieci wzięły udział m.in. w warsztatach edukacyjnych i sprawnościowych.

W ramach programu MAŁY OBYWATEL uczestniczyły w zajęciach z prawnikiem oraz odwiedziły Urząd Marszałkowski w Kielcach, gdzie uczestnicy projektu mieli okazję dowiedzieć się, jak funkcjonuje Urząd, jakie sprawy mogą tam załatwić, a przy okazji zapoznać się z historią regionu.

W ramach programu KULTURA DOSTĘPNA dzieci dwukrotnie udały się do kina. Podczas wizyty w Filharmonii Świętokrzyskiej dzieci miały okazję wysłuchać koncertu kameralnego, muzycy opowiedzieli o poszczególnych instrumentach, a na koniec oprowadzili po kulisach Filharmonii.

W czasie wycieczki edukacyjnej do Centrum Nauki Leonardo Da Vinci, dzieci podczas warsztatów  edukacyjnych „DLACZEGO GALARETA SIĘ TRZĘSIE?” mogły zagłębić się w niezwykle ciekawe zagadnienia na temat tworzyw sztucznych, umożliwiając tym samym zdobycie większej wiedzy na ten temat. Dowiedzieli się, czy można przeprowadzić reakcję chemiczną, która pozwoli powielać fragmenty cząsteczki, tak jak kopiuje się obrazki. Uczestnicy eksperymentowali z magicznie znikającym materiałem, elastyczną masą plastyczną – slime oraz superabsorbentem, z którego powstanie ogromna ilość sztucznego śniegu. A wszystko to w prawdziwym laboratorium! Ciekawym doświadczeniem było też zwiedzanie wystawy, gdzie można było doświadczyć nauki w atmosferze dobrej zabawy.

Na zakończenie tego wakacyjnego cyklu zajęć zorganizowano wspólne ognisko oraz grę terenową. I choć pogoda była kapryśna, to i tak zabawa była udana.

Powyższe działania zrealizowane były w ramach  projektu „Podaj dobro dalej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wzięły w nim udział dzieci i osoby z ich otoczenia z trzech świetlic środowiskowych z terenu miasta biorące udział w projekcie.


„Podaj dobro dalej” – trwa realizacja projektu

20 czerwca 2022 roku na terenie Muzeum im. Orła Białego odbyło się kolejne z wydarzeń związanych z obchodami Dnia Dziecka dla uczestników projektu „Podaj dobro dalej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wzięły w nim udział dzieci i osoby z ich otoczenia z trzech świetlic środowiskowych z terenu miasta.

Dzieci brały udział w zajęciach edukacyjno-sprawnościowych, miały okazję pobawić się w jedynymw Polsce zaczarowanym autobusie, były megabańki, wata cukrowa, a na zakończenie wspólne ognisko.

W ramach projektu dla najmłodszych uczestników przewidziane są zajęcia i warsztaty (m.in. blok warsztatów profilaktycznych, zajęcia językowe, trening kompetencji osobistych, warsztaty preorientacji zawodowej, działania integracyjne) oraz spotkania z osobami z ciekawymi osiągnięciami.

A już od poniedziałku dzieci będą brały udział w zajęciach w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Na pierwsze dwa tygodnie wakacji zaplanowane jest mnóstwo atrakcji.

Również w czasie wakacji osoby dorosłe z otoczenia dzieci uczestniczących w projekcie będą mogły liczyć na poradnictwo specjalistyczne (np. psychologa, terapeuty, prawnika czy innych specjalistów według zdiagnozowanych potrzeb). Natomiast wychowawcy ze świetlic środowiskowych wezmą udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących wiedzę i kompetencje w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Realizacja projektu potrwa do 30 czerwca 2023 roku. Wartość projektu to ponad 596 tysięcy złotych, zaś zdobyte dofinansowanie wynosi 550 tys. zł.


PODAJ DOBRO DALEJ – rozpoczyna się realizacja  

1 września 2021 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Podaj dobro dalej”.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie nadal zapraszamy do kontaktu z biurem projektu:

Referat Zdrowia Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej (pok. 009)
ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko- Kamienna
tel. 41 25 20 154, 41 25 20 118, 41 25 20 518

Wkrótce będziemy informowali o działaniach podejmowanych w ramach projektu.

DO POBRANIA:
REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
ANEKS DO REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE


Wkrótce rusza rekrutacja do projektu

Od 1 września 2021 roku prowadzona będzie rekrutacja do projektu „Podaj dobro dalej”, skierowanego do 60 dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz wychowawców z trzech świetlic środowiskowych z terenu miasta.

W ramach projektu dla najmłodszych uczestników przewidziane są zajęcia i warsztaty (m.in. blok warsztatów profilaktycznych, zajęcia językowe, trening kompetencji osobistych, warsztaty preorientacji zawodowej, działania integracyjne), pojawią się też propozycje na spędzanie czasu wolnego od zajęć szkolnych (dwa tygodnie wakacji i dwa tygodnie ferii zimowych) oraz spotkania z osobami z ciekawymi osiągnięciami.

Osoby dorosłe z otoczenia dzieci uczestniczących w projekcie będą mogły liczyć na poradnictwo specjalistyczne (np. psychologa, terapeuty, prawnika czy innych specjalistów według zdiagnozowanych potrzeb). Natomiast wychowawcy ze świetlic środowiskowych wezmą udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących wiedzę i kompetencje w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu tego roku i potrwa do końca 2022 roku.

Wartość projektu to ponad 596 tysięcy złotych, zaś zdobyte dofinansowanie wynosi 550 tys. zł. Projekt „Podaj dobro dalej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z biurem projektu:

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej (pok. 009)
ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 154, 41 25 20 118„Podaj dobro dalej” – kolejny projekt gminy wspierający dzieci ze świetlic środowiskowych i ich rodziny

Dobra wiadomość dla młodych skarżyszczan. Gmina Skarżysko-Kamienna pozyskała ponad pół miliona złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Podaj dobro dalej” skierowanego do dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych w naszym mieście, a także osób z ich otoczenia.

„Podaj dobro dalej” to projekt skierowany do 60 dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz wychowawców z trzech świetlic środowiskowych z terenu miasta.

W ramach projektu dla najmłodszych uczestników przewidziane są zajęcia i warsztaty (m.in. blok warsztatów profilaktycznych, zajęcia językowe, trening kompetencji osobistych, warsztaty preorientacji zawodowej, działania integracyjne), pojawią się też propozycje na spędzanie czasu wolnego od zajęć szkolnych (dwa tygodnie wakacji i dwa tygodnie ferii zimowych) oraz spotkania z osobami z ciekawymi osiągnięciami.

Osoby dorosłe z otoczenia dzieci uczestniczących w projekcie będą mogły liczyć na poradnictwo specjalistyczne (np. psychologa, terapeuty, czy innych specjalistów według zdiagnozowanych potrzeb). Natomiast wychowawcy ze świetlic środowiskowych wezmą udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących wiedzę i kompetencję w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Realizacja projektu rozpocznie się po wakacjach 2021 roku i potrwa do końca 2022 roku. Wartość projektu to ponad 596 tysięcy złotych, zaś zdobyte dofinansowanie wynosi 550 tys. zł.

Po sukcesie projektu „Dekalog Rodziny”, który realizowany był w Skarżysku-Kamiennej dofinansowaniem unijnym w 2020 roku, będzie to kolejna propozycja dla młodych skarżyszczan, ich rodzin i wychowawców ze świetlic środowiskowych.