Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020.1057)

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2020.1057) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, pod nazwą “Cykl rajdów harcerskich dla dzieci z gminy Skarżysko-Kamienna”. Oferta została złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka. Ofertę zamieszcza się jednocześnie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na stronie internetowej Gminy www.skarzysko.pl na okres siedmiu dni.

DO POBRANIA:
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również

Ogłoszenie o przetargu

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XXXIV/285/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 marca 2021 r.…

Ogłoszenie o przetargu

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej NR XV/79/2019 z dnia 10 września 2019 r.…
Total
0
Share