Zapraszamy organizacje pozarządowe do współpracy

Szanowni Państwo!

Przystępując do pracy nad rocznym programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, zapraszamy po raz kolejny lokalne organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu dokumentu, na którym opiera się współpraca pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym.

Prosimy o wypełnienie ankiety, w której przedstawicie Państwo swoje propozycje i uwagi do programu na rok 2023.

Jednocześnie załączamy formularz aktualizacji danych dot. Państwa organizacji. Dzięki wypełnieniu ankiety aktualizacyjnej informacje na temat organizacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej  w „Mapie aktywności Organizacji Pozarządowych”

Prosimy o zwrot ankiet w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2022 r. Ankietę oraz formularz można dostarczyć do Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 122 D do Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych (pokój Nr 205) lub przesłać na adres mail: a.gospodarczyk@um.skarzysko.pl.

DO POBRANIA:

ANKIETA DOTYCZĄCA PROGRAMU WSPÓŁPRACY
FORMULARZ AKTUALIZACYJNY

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share