OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17.08.2020 r.

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza, że Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska w Skarżysku-Kamiennej od dnia 01.09.2020 r. rozpocznie kontrolę przedsiębiorców na podstawie z art. 9u. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.

Zgodnie z obowiązującym prawem art. 6. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług odbioru odpadów komunalnych wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej przez okazanie takiej umowy, dowodów uiszczania opłat za te usługi oraz własny kontener, pojemnik, worek na odpady komunalne.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share