Ogłoszenie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10.07.2024 r. w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej w sprawie powołania rzeczoznawców Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r., nr 142, poz. 1161).

Wnioski, wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć do dnia 30.08.2024 r. w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18 (Biuro Obsługi Interesanta)

Rzeczoznawcę wójt/burmistrz/prezydent miasta powołuje spośród osób, które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące
  w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta/burmistrza/prezydenta miasta,

– i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres do korespondencji,
 4. informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany,
 3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

DO POBRANIA:
WNIOSEK O POWOŁANIE NA RZECZOZNAWCĘ W CELU SZACOWANIA ZWIERZĄT ORAZ ZNISZCZONYCH Z NAKAZU ORGANU INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, JAJ WYLĘGOWYCH I PASZ ORAZ SPRZĘTU NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share