Dekalog Rodziny

LICZBA MIEJSC W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTU
„DEKALOG RODZINY” – DO POBRANIA


DEKALOG RODZINY – podsumowanie projektu

 Dobiega końca realizowany przez Gminę Skarżysko-Kamienna od 1 stycznia 2020 roku projekt „DEKALOG RODZINY” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jego celem była poprawa funkcjonowania społecznego 100 dzieci (52 dziewcząt i 48 chłopców)
i ich otoczenia (50 osób) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez parafie i stowarzyszenia z terenu miasta w Skarżysku- Kamiennej. Docelowo wsparciem objętych zostało 127 dzieci (68 dziewcząt i 59 chłopców), 55 osób z ich otoczenia (48 kobiet, 7 mężczyzn) oraz 14 wychowawców (11 kobiet i 3 mężczyzn).

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem projektu.


WITAJCIE!
Dawno się nie widzieliśmy! Mamy nadzieję, że jesteście zdrowi i humory Wam dopisują!
Od dziś proponujemy Wam zajęcia w formie zdalnej.

Wiemy, że to nie to samo, co spotkać się, porozmawiać, wspólnie móc realizować pomysły, pasje, ale i rozwiązywać trudności… Ale choć w ten sposób będziemy mogli być choć trochę RAZEM. 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁAMI – kliknij TUTAJ


Gmina Skarżysko-Kamienna od 1 stycznia 2020 roku rozpoczęła realizację projektu „DEKALOG RODZINY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Jego celem jest poprawa funkcjonowania społecznego 100 dzieci (52 dziewcząt i 48 chłopców) i ich otoczenia (50 osób) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez parafie i stowarzyszenia z terenu miasta w Skarżysku- Kamiennej.

Projekt „Dekalog rodziny” będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Działania przewidziane projektem realizowane będą w odniesieniu do 3 grup docelowych:

1. Dzieci – dziewcząt i chłopców uczęszczających do świetlic w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji, w tym:

– kompetencji osobistych, społecznych – zajęcia z psychologiem – trening kompetencji życiowych
(z uwzględnieniem tematyki równości szans i niedyskryminacji);

– kompetencji obywatelskich – zajęcia z prawnikiem „prawo dla dzieci” (m.in. prawa dzieci,
jak je chronić, gdzie zgłosić się po pomoc, bezpieczeństwo w sieci, równość szans
i niedyskryminacja – czym jest jak reagować w przypadku jej nieprzestrzegania);

– kompetencji w zakresie przedsiębiorczości – konsultacje z doradcą zawodowym dla grupy starszych dzieci (13 lat i powyżej – istotne z uwagi na diagnozę predyspozycji zawodowych przed podjęciem decyzji o kierunku dalszej nauki);

– kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – zaplanowano blok warsztatów profilaktycznych dla dzieci obejmujących zagadnienia m.in. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, komunikacji – konkretna tematyka warsztatów dostosowana będzie do grupy docelowej w oparciu o wyniki rozmów diagnostycznych i weryfikacji obszarów problemowych określonych w Indywidualnym Planie Wsparcia;

Ponadto:

– warsztaty z zakresu bezpieczeństwa z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej;

– z uwagi na fakt, że większość dzieci pochodzi z rodzin o bardzo niskich dochodach w rodzinie, które nie są w stanie w sposób atrakcyjny zapewnić czasu wolnego dzieciom, w ramach projektu zaplanowano organizację zimowiska w okresie ferii zimowych oraz półkolonii w czasie wakacji
z elementami programów profilaktycznych.

2. Ich otoczenia – rodzin (m.in. rodziców, opiekunów, rodzeństwa) w zakresie: warsztatów kompetencji rodzicielskich, dostępu do systematycznego poradnictwa psychologa, prawnika, terapeuty uzależnień- zgodnie z IPW.

3. Wychowawców bezpośrednio pracujących z dziećmi i młodzieżą w świetlicach w zakresie podnoszenia wiedzy i kompetencji z zakresu metod i technik pracy socjoterapeutycznej, skutecznej interwencji w sytuacji konfliktu, przeciwdziałania uzależnieniom, pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Zdobyta wiedza ma przyczynić się do wzrostu kompetencji wychowawców oraz przełożyć się w przyszłości na możliwość samodzielnego prowadzenia oddziaływań profilaktycznych przez wychowawców bez konieczności zatrudnienia dodatkowej specjalistycznej kadry. Dodatkowo zorganizowane zostanie szkolenie z zakresu równości szans i niedyskryminacji – czym jest, jak reagować w przypadku jej nieprzestrzegania.

Do pobrania:

Poniżej aktualności z działań prowadzonych w ramach projektu.


PORADNICTWO PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE
Przypominamy, że przez cały czas, również w okresie wakacyjnym, dla osób z otoczenia dzieci biorących udział w projekcie „Dekalog rodziny” dostępne jest poradnictwo prawne i psychologiczne.

Zachęcamy do korzystania z oferty wsparcia przewidzianej w projekcie.

Osoby chcące skorzystać z poradnictwa, prosimy o kontakt z biurem projektu:
Referat Zdrowia Urzędu Miasta w Skarżysku- Kamiennej (pok. 009)
ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 154, 41 25 20 118, 41 25 20 154

Termin wsparcia zostanie umówiony indywidualnie.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu „Dekalog rodziny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.


WAKACYJNE ATRAKCJE W RAMACH PROJEKTU „DEKALOG RODZINY”
Tuż po zakończeniu roku szkolnego, 111 dzieci (56 dziewcząt i 55 chłopców) z 6 świetlic środowiskowych uczestniczących w projekcie „Dekalog rodziny” wzięło udział w zajęciach w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie letnim. Zadanie było utrudnione z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, dlatego wszelkie działania organizowane były w wysokim reżimie sanitarnym. W programie znalazł się szereg atrakcji.

Dzieci uczestniczyły w grze terenowej SMS (Skarżysko Miasto Skarbów): 1 dzień – S jak szlak wokół Rejowa, 2 dzień – M jak miasto, 3 dzień – S jak Skarbowa Góra. Dzięki grze terenowej dziewczęta i chłopcy poznali miasto i skarby Skarżyska – małej ojczyzny. Przy okazji nabyli podstawowe umiejętności bezpiecznego poruszania się w terenie, poznali techniki harcerskie, nauczyli się wykonywać węzeł przyjaźni, poznali dwa rodzaje szyfrów, znaki patrolowe, musztrę. Ponadto mieli okazję układać wybrane wzory z materiałów przyrodniczych, nauczyć się składania śpiworów, rozbijania namiotu.
W terenie czekały na nich łamigłówki i krzyżówki, których rozwiązanie pozwoliło przejść do następnego poziomu, czyli przygody/wyzwania. Celem działania było uświadomienie dzieciom, że realny świat może być równie fascynujący, co ten komputerowy i oferować dużo więcej adrenaliny
i wyzwań, niż ten on-line.

Dzieci wzięły również udział w dwugodzinnych zajęciach profilaktycznych. Tematem zajęć był szacunek do siebie i innych, umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i uczuciami, jak i pomagania innym sobie z nimi radzić. Celem zajęć było wzbudzenie przekonania: „jestem ważny, ale inni też są ważni; mam poczucie własnej wartości, dlatego potrafię zmierzyć się z trudnymi sytuacjami, nie raniąc innych; jestem twórczy, więc nie boję się wyzwań”. Tematyka zajęć była zaplanowana tak, by była spójna z realizowanym w ramach zajęć z psychologiem treningiem kompetencji życiowych.

Ponadto w ramach zajęć uczestnicy i uczestniczki projektu wzięli udział w:

– czterokrotnym wyjściu do kina – seanse, choć o niełatwej tematyce, poruszające ważne tematy, dostarczyły wielu wzruszeń i cieszyły się pozytywnym odbiorem;
– zajęciach na hali sportowej (ścianka wspinaczkowa, boisko, badminton) – to okazja do podjęcia aktywności fizycznej i współdziałania, pracy zespołowej;
– warsztatach edukacyjnych – w grze terenowej „Operacja Orle Gniazdo” w Muzeum im. Orła Białego, zakończonej ogniskiem.

Wakacyjne zajęcia już się zakończyły. Dzieci ponownie spotkają się w świetlicach we wrześniu!


PROJEKT “DEKALOG RODZINY” TRWA

W piątek, 19 czerwca odbyło się już ostatnie z serii szkoleń branżowych dla wychowawców w ramach projektu „Dekalog rodziny”. Tematyką spotkania była interwencja w sytuacji konfliktu w grupie.

Omówione zostały zagadnienia związane z fazami rozwoju grupy, zasadami komunikacji grupowej, rodzajami konfliktów i zasadami ich powstawania. Skupiono się na zasadach, metodach i technikach negocjacji, jako formach przeciwdziałania konfliktom oraz mediacjach, jako formie ich rozwiązywania. Jednym z kluczowych punktów szkolenia było również omówienie metod i technik skutecznego zarządzania grupą.

Pomimo trudnej rzeczywistości związanej ze stanem epidemicznym, dzieci uczęszczające do świetlic środowiskowych na terenie Skarżyska-Kamiennej nadal są otoczone wsparciem w ramach projektu. Od 25 maja, po wdrożeniu reżimu sanitarnego, dzieci uczestniczą w zajęciach świetlicowych, w tym w zajęciach z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w ramach projektu. Przez cały czas, również w okresie wakacyjnym, dla osób z otoczenia dzieci dostępne jest poradnictwo prawne i psychologiczne. Zachęcamy do korzystania z oferty wsparcia przewidzianej w projekcie.

WSPARCIE DLA RODZIN BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE „DEKALOG RODZINY”
Przypominamy, że rodziny biorące udział w projekcie „Dekalog rodziny”, realizowanym przez Gminę Skarżysko-Kamienna mogą bezpłatnie skorzystać z poradnictwa psychologa, terapeuty oraz prawnika.

Zachęcamy do tego, by szukać wsparcia w tym trudnym czasie, z jakim przyszło nam się zmierzyć. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.
Aby umówić się na rozmowę, proszę o kontakt z Referatem Zdrowia Urzędu Miasta (telefonicznie: 41 25 20 118 lub mailowo: a.perkowska@um.skarzysko.pl).

Ponadto proszę pamiętać, że w dalszym ciągu do Państwa dyspozycji pozostają wychowawcy z poszczególnych świetlic.

Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli powrócić do normalnego trybu pracy i spotkać się przy okazji realizacji kolejnych działań projektowych.


„DEKALOG RODZINY”: ROZPOCZĄŁ SIĘ CYKL SZKOLEŃ DLA WYCHOWAWCÓW ZE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH
Szkolenie dla wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą w świetlicach środowiskowych – to kolejny element realizowanego w Skarżysku projektu „Dekalog rodziny”. Spotkanie, w trakcie którego rozmawiano m.in. o rozwiązywaniu konfliktów, przeciwdziałaniu uzależnieniom i pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, odbywało się 21 lutego w Urzędzie Miasta.

Przypomnijmy, że projekt „Dekalog rodziny” realizowany gminę od 1 stycznia tego roku jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Uczestniczy w nim ponad setka dzieci, uczęszczających do świetlic środowiskowych, a także ich otoczenie (rodziny, opiekunowie) oraz wychowawcy realizujący programy opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach.

Istotnym elementem projektu są szkolenia dla wychowawców ze świetlic środowiskowych. Jedno z nich odbyło się w miniony piątek (21 lutego), kolejne trzy zrealizowane zostaną do 3 kwietnia 2020r.

Celem działań skierowanych do wychowawców jest podniesienie ich wiedzy i kompetencji
z zakresu metod i technik pracy socjoterapeutycznej, skutecznej interwencji w sytuacji konfliktu, przeciwdziałania uzależnieniom oraz sposobom radzenia sobie w sytuacji kryzysu w grupie. Zdobyta wiedza ma przyczynić się do wzrostu kompetencji wychowawców oraz przełożyć się w przyszłości na możliwość samodzielnego prowadzenia oddziaływań profilaktycznych przez wychowawców bez konieczności zatrudnienia dodatkowej specjalistycznej kadry.

Projekt realizowany będzie do końca 2020 roku.


UDANE ZIMOWISKO Z PROJEKCIE „DEKALOG RODZINY”

W Skarżysku trwa projekt „Dekalog rodziny”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jednym z elementów było zimowisko, odbywające się w trakcie ferii.

Od 27 stycznia do 7 lutego 2020r. dzieci z 6 świetlic środowiskowych uczestniczących w projekcie „Dekalog rodziny” brały udział w zimowisku. W programie znalazł się szereg atrakcji: oprócz codziennych zajęć świetlicowych, odbyły się dwie wycieczki.

Podczas pierwszej wycieczki dzieci zwiedzały Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach. Jak mówił Albert Einstein „Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest wyobraźnia”. Stąd pomysł, by w bajkowej scenerii, w Aptece Wyobraźni, zorganizować zajęcia edukacyjne poświęcone rozbudzaniu oraz wspieraniu kreatywności. Uczestnicy i uczestniczki wycieczki mieli okazję zwiedzić również Muzeum Laurensa Hammonda – to oddział Muzeum Zabawek i Zabawy, gdzie na dwóch kondygnacjach zostało zaprezentowanych ponad 60 organów Hammonda, zegary oraz automatyczny stolik do brydża. Następnie na wszystkich czekała miła niespodzianka – warsztaty czekoladowe w Magii Karmelu. Jak głosi hasło znajdujące się u wejścia tego magicznego miejsca: „Kiedy coś się nie układa, humor smutny się zakrada, na to jest jedyna rada: CZEKOLADA!” Idąc tym tropem, by rozwiać wszelkie dziecięce smutki i smuteczki, dzieci poznały tajniki powstania czekolady: od ziarna kakaowca, aż do powstania słodkiej tabliczki. Na zakończenie miały szansę samodzielnie wykonać swoją niepowtarzalną czekoladę i zabrać ją do domu.
Podczas drugiej wycieczki, po spacerze z Kadzielni, dzieci obejrzały spektakl „Mały Tygrys Pietrek” w Teatrze Lalki i Aktora KUBUŚ. Później przyszedł czas na trochę ruchu i zabawy w bawialni i parku trampolin.

W czasie zimowiska dziewczynki i chłopcy uczestniczący w projekcie brali również udział w zajęciach profilaktycznych. Ponadto dwukrotnie zorganizowane były wyjścia do kina i na lodowisko.

Po czasie beztroskiej zabawy, przyszedł czas na powrót do codziennych obowiązków. W nowym semestrze na dzieci biorące udział w projekcie czeka wiele ciekawych zajęć rozwijających kompetencje społeczne, matematyczne, artystyczne.

Wszelkie działania przewidziane w projekcie „Dekalog rodziny” realizowane są przez Gminę Skarżysko- Kamienna i współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.