Zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu programu współpracy gminy z sektorem pozarządowym

Przystępując do pracy nad rocznym programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, zapraszamy po raz kolejny lokalne organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu dokumentu, na którym opiera się współpraca pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym.

Prosimy o wypełnienie ankiety, w której można przedstawić propozycje i uwagi do programu na rok 2022.

Jednocześnie załączamy formularz aktualizacji danych dotyczący organizacji. Dzięki wypełnieniu ankiety aktualizacyjnej informacje na temat organizacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej w „Mapie aktywności Organizacji Pozarządowych”

Prosimy o zwrot ankiet w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2021r. Ankietę oraz formularz można dostarczyć do Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18 do Referatu Zdrowia (pokój Nr 009) lub przesłać na adres mail: a.gospodarczyk@um.skarzysko.pl.

DO POBRANIA:
FORMULARZ AKTUALIZACYJNY ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
ANKIETA DOTYCZĄCA PROGRAMU WSPÓŁPRACY

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Więcej

Ponad 100 nowych drzewek

W Skarżysku-Kamiennej prowadzone były nasadzenia zastępcze. W sumie zasadzonych zostało ponad 100 nowych drzew oraz kilka krzewów. W…
Total
0
Share