Budżet Obywatelski 2023: czekamy na propozycje od mieszkańców

Rozpoczyna się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą składać wnioski z propozycjami zadań do realizacji w okresie od 12 maja do 17 czerwca. Wartość projektu nie może przekraczać 100 tysięcy złotych. Tradycyjnie o tym, które inicjatywy zostaną zrealizowane, zdecyduje głosowanie mieszkańców.

Pula pieniędzy do rozdysponowania w Budżecie Obywatelskim na 2023 rok wynosi 400 tysięcy złotych.

Zapraszamy na portal Budżetu Obywatelskiego – skarzysko.budzet-obywatelski.org

HARMONOGRAM KONSULTACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK:

  • od 12 maja do 17 czerwca 2022 r. – składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na 2023 rok
  • od 20 czerwca do 1 lipca 2022 r. – weryfikacja złożonych projektów
  • do 4 lipca 2022 r. – ogłoszenie wyników weryfikacji projektów
  • do 1 sierpnia 2022 r. – opracowanie i publikacja ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców
  • od 5 września do 15 września 2022r. – głosowanie mieszkańców
  • do 16 września 2022 r. – przeliczenie głosów i przedstawienie wyników głosowania
  • do 15 listopada 2022 r. – ujęcie wybranych projektów w projekcie budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2023 rok.

Szczegółowe informacje (regulamin, formularze) dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta www.skarzysko.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI. Zapraszamy także na portal skarzysko.budzet-obywatelski.org, przez który również można składać wnioski do BO.

Zachęcam Państwa do włączenia się w kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego. Ponownie oddajemy w Państwa ręce 400 tysięcy złotych.

Dzięki pomysłom i zaangażowaniu mieszkańców, w naszym mieście powstało już wiele ciekawych inwestycji. Część z nich w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego jest systematycznie doposażona i rozwijania. Część wniosków to propozycje zupełnie nowych zadań do realizacji. Po raz kolejny wszystko w Waszych rękach. Na projekty czekamy do 17 czerwca, zaś we wrześniu odbędzie się głosowanie, które wyłoni zwycięskie zadania.

Prezydent Skarżyska-Kamiennej
Konrad Krönig

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski został wdrożony w Skarżysku-Kamiennej w 2015 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, Konrada Kröniga.

Jest to rodzaj konsultacji społecznych. Jego celem jest aktywizacja mieszkańców, którzy sami decydują, jak zagospodarować część gminnego budżetu. Skarżyszczanie mogą bezpośrednio zgłaszać zadania i inwestycje do realizacji, a następnie współuczestniczyć w wyborze tych, które będą realizowane.

Jakie projekty można zgłaszać do budżetu obywatelskiego?

Pieniądze Budżetu Obywatelskiego mogą być przeznaczone na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym. Projekty powinny więc dotyczyć budowy lub remontu elementów infrastruktury miejskiej, z wyłączeniem remontów elementów infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne gminy. Projekty mogą być zrealizowane tylko na terenach będących własnością lub będących we władaniu miasta.

W ramach Budżetu Obywatelskiego należy zgłaszać wyłącznie takie zadania, które umożliwiają korzystanie z efektu ich realizacji przez ogół mieszkańców, tj. na terenach ogólnodostępnych, siedem dni w tygodniu, co najmniej w godzinach 6.00 – 22.00.

Całkowity koszt proponowanego zadania nie może przekroczyć 100 tys. zł, a więc 1/4 środków przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2023 roku. Każdy zgłaszany projekt musi także przyczyniać się do pozytywnego rozwoju miasta.

Jak składać wnioski?

Należy pobrać formularz wniosku, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej lub do pobrania ze strony Urzędu Miasta www.skarzysko.pl. Wniosek można wysłać także za pośrednictwem portalu skarzysko.budzet-obywatelski.org. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców Skarżyska-Kamiennej zameldowanych na osiedlu, na terenie którego realizowany byłby projekt.

Jeżeli projekt dotyczy budowy infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne, należy dołączyć zgodę podpisaną przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki, na terenie której miałby być realizowany projekt.

image_pdfimage_print
Total
2
Shares
Zobacz również
Total
2
Share