XXXVII sesja Rady Miasta – porządek obrad

W poniedziałek, 28 czerwca odbędzie się XXXVII sesja Rady Miasta. Obrady odbędą się on-line. Rozpoczną się o godzinie 10.30.

Porządek obrad
XXXVII Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu  28.06.2021r.  godz. 10.30
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania).

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Gminna gospodarka odpadami – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021 – 2036.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/107/2019 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku– Kamiennej przy ul. Pułaskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Jodłowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/211/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Akacjowej nr 1.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Akacjowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym boksem garażowym położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Niepodległości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIV/208/2020 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 03.06.2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Bernatka 2” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Zalew Bernatka” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIV/294/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30.03.2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Zielna-Rejowska” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Wspólne Komisje Rady Miasta odbędą się o godz. 8.00.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share