XXXIX sesja Rady Miasta – porządek obrad

14 września odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta. Obrady, w trybie zdalnym, rozpoczną się o godzinie 13.15.

Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
14. 09.2021r., godz. 13.15
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania).

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja na temat zadań wykonywanych przez Centrum Integracji Społecznej w I półroczu 2021 roku.
 6. Informacja na temat realizacji zadań przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie gospodarki wodno- ściekowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021 – 2036.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za godzinę usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krasińskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej dotyczące próby uchylenia Uchwały Nr XVII/107/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku– Kamiennej przy ul. Pułaskiego.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Więcej

Profilaktyka w rytmie reggae

Uczniowie klas ósmych ze skarżyskich szkół zostali zaproszeni do udziału w spotkaniu profilaktycznym, zorganizowanym przez Referat Zdrowia i…
Total
0
Share