XLIII  sesja Rady Miasta – porządek obrad

28 grudnia odbędzie się sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godzinie 10.30. Odbędą się w formie zdalnej.

Porządek obrad
XLIII  sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 28.12.2021r., godz. 10.30

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania)

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2021-2036.
 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022 – 2038.
 8. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2038.
 9. Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą.
 10. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2038.
 11. Głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy  Skarżyska-Kamiennej na lata 2022 – 2038.
 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska – Kamiennej na 2022 rok.
 13. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Skarżysko-Kamienna na 2022 rok.
 14. Odczytanie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą.
 15. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska- Kamiennej na 2022 rok.
 16. Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2022 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w roku 2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Jodłowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/93/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położnych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Staffa, Szkolnej, Struga, Kopernika, 1 Maja, Krasińskiego, Popiełuszki, Robotniczej, Prusa oraz u zbiegu ulic Żurawiej i Witwickich.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Akacjowej nr 1.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2015-2020” za lata 2019-2020.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie obrad sesji.
image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share