Wyniki otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta przyznał dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz z zakresu pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.

DO POBRANIA:
WYNIKI KONKURSU OFERT NA ZADANIA DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ , W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również

Ogłoszenie o przetargu

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XLIII/362/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 grudnia 2021 r.…

Ogłoszenie o przetargu

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej…

Ogłoszenie o przetargu

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XXXIII/118/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 grudnia 2016 r.…
Total
0
Share