Trwa przeprowadzanie Urzędu Miasta do tymczasowej lokalizacji

Urząd Miasta przejdzie termomodernizację i gruntowny remont, które dostosują budynek do obecnych standardów oraz do obsługi osób niepełnosprawnych. Od 18 października trwa przeprowadzanie poszczególnych wydziałów do tymczasowej siedziby, która będzie się mieściła w biurowcu Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Legionów 122d.

Przeprowadzanie siedziby Urzędu Miasta z ulicy Sikorskiego 18 na ulicę Legionów 122d potrwa do końca października. W tym czasie poszczególne komórki będą wyłączane z bieżącej pracy na jeden dzień (dzień faktycznego przeniesienia do nowej siedziby). Pierwsze wydziały, biura i referaty rozpoczynają pracę w nowej siedzibie (przy ulicy Legionów) od 19 października.

Prosimy petentów – przed wizytą w urzędzie – o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Interesanta (41 25 20 100), które będzie udzielało bieżącej informacji na temat pracy i organizacji poszczególnych wydziałów urzędu.

Biuro Obsługi Interesanta oraz kasa czynne będą w dotychczasowej lokalizacji (ul. Sikorskiego) do końca października. Przeprowadzanie wydziałów zakończy się 30 października i od 2 listopada wszystkie komórki Urzędu Miasta będą już zlokalizowane w biurowcu przy ulicy Legionów 122d.

Informujemy także, że w listopadzie uruchomiony zostanie Punkt Podawczy Urzędu Miasta, który będzie zlokalizowany na parterze budynku przy ulicy Prusa 3a (MOPS). W Punkcie Podawczym petenci będą mogli składać dokumenty, podania i wnioski.

Prosimy petentów o uwzględnienie tych zmian w planowaniu załatwiania spraw urzędowych. Przypominamy jednocześnie, iż wiele ze spraw można załatwić bez konieczności osobistej wizyty:

 • telefonicznie (41 25 20 100 – Biuro Obsługi Interesanta; pracownicy BOI udzielają informacji oraz przełączają do poszczególnych wydziałów),
 • mailowo (poczta@um.skarzysko.pl),
 • przez platformę ePuap (elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka),
 • za pośrednictwem portalu obywatel.gov.pl.

WYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH DO DOKONYWANIA PŁATNOŚCI:

Konto 11 1560 0013 2418 3678 0000 0064:

 • opłata śmieciowa,

Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

 • podatki lokalne i pozostałe opłaty (w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłata skarbowa),

Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

 • dzierżawa, wpłaty za wieczyste użytkowanie, opłata przekształceniowa, zajęcie pasa drogowego, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata adiacencka, opłata za korzystanie z przystanków,

Konto 59 1560 0013 2808 6808 0000 0001:

 • najem lokali mieszkalnych,
 • dzierżawa ogródków,
 • najem lokali użytkowych,
 • dzierżawa terenu na targowiskach miejskich.
image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share