Skarżysko będzie miało Ogrodnika Miejskiego

W Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej utworzone zostało stanowisko Ogrodnika Miejskiego. Będzie on odpowiadał za kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej w zakresie zieleni i będzie pełnił nadzór nad estetyką miejskiej zielni.

W zakresie kompetencji Ogrodnika Miejskiego znajduje się między innymi: kontrola terenów zielni miejskiej i działania na rzecz poprawy ich stanu, zakładanie nowych terenów zieleni, typowanie do usunięcia starych i chorych drzew, prowadzenie rewitalizacji istniejących zadrzewień, a także współpraca z Konserwatorem Zabytków w zakresie zieleni zabytkowej lub znajdującej się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Ogrodnik miejski ma także opracować koncepcję urządzenia zieleni na terenie miasta, planować i nadzorować rozwój zieleni miejskiej.

Stanowisko zostało utworzone w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta po sugestiach ze strony mieszkańców. Powierzenie stałego, bieżącego nadzoru nad stanem zieleni Ogrodnikowi Miejskiemu wpłynie na estetykę w mieście i pozwoli na kompleksowe spojrzenie na urządzenie terenów zielonych.

Wkrótce ogłoszony zostanie nabór na to stanowisko.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share