Rusza projekt „Moja rodzina”

1,3 mln złotych trafiło do Skarżyska-Kamiennej jako dofinansowanie do realizacji projektu „Moja rodzina”. Jego celem jest wsparcie integracji społecznej 30 rodzin zamieszkujących na terenie miasta Skarżysko-Kamienna, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci poprzez zindywidualizowane usługi społeczne tj. usługi wsparcia rodziny w okresie 1.01.2024 r.-31.12.2025 r.

Projekt „Moja rodzina” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 (Priorytet 9 Usługi Społeczne i zdrowotne Działanie 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

W ramach powyższego projektu zaplanowano:

 • Pomoc rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
  w społeczeństwie;
 • Umożliwienie dostępu do specjalistycznego wsparcia mającego na celu uświadomienie problemów i poszukiwanie ich rozwiązań samodzielnie przez rodziny, rozwiązanie problemów emocjonalnych;
 • Nabycie umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami dzisiejszych czasów;
 • Zapewnienie dostępności do oferowanych form wsparcia Osób z niepełno sprawnościami;
 • Zapewnienie możliwości oderwania się od codziennych obowiązków i wspólnego spędzenia czasu;
 • Tworzenie fizycznego i emocjonalnego środowiska poprzez eliminację przemocy i innych szkodliwych zachowań;
 • Nabycie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej komunikacji w rodzinie, wśród jej członków;
 • Zdobycie wiedzy na temat możliwości zmiany pracy, znalezienia zatrudnienia, poprawy sytuacji materialno-bytowej;
 • Nabycie wiedzy w zakresu zagrożeń współczesnego świata dotykających rodziny z dziećmi i sposobów ich niwelowania/zapobiegania;
 • Umożliwienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa: rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, prawnego. itp.;
 • Rozwijanie pozytywnej tożsamość i poczucia wartości poprzez wsparcie w budowaniu pewności siebie oraz zdobywaniu umiejętności interpersonalnych;
 • Minimalizacja deficytów i problemów u najmłodszych członków rodzin powstałych w wyniku zaniedbań rodzinnych;
 • Nabycie wiedzy w zakresie zagrożeń współczesnego świata (różnego rodzaju uzależnienia, hejt, itp.);
 • Minimalizacja zachować agresywnych, problemów emocjonalnych u nastolatków/ młodzieży.

Łączna kwota dofinansowania: 1 319 845,92 zł.

Więcej informacji: Klub Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 10 Skarżysko-Kamienna, telefon: 41 25 28 028.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share