Minął pierwszy miesiąc prezydentury – rozpoczęły się ewolucyjne zmiany

Arkadiusz Bogucki 7 maja objął urząd Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej. Dokładnie miesiąc później spotkał się z mediami, by za ich pośrednictwem poinformować mieszkańców o pierwszych decyzjach i zapoczątkowanych zmianach.

KOLEGIUM PREZYDENCKIE

Zwołaną 7 czerwca konferencję prasową Prezydent Arkadiusz Bogucki rozpoczął od przypomnienia składu kolegium prezydenckiego. Najbliższymi współpracownikami Prezydenta Skarżyska-Kamiennej są:

  • Konrad Wikarjusz – I Zastępca Prezydenta, któremu powierzone są sprawy inwestycji i rozwoju (powołany 15 maja),
  • Iwona Jeziorska – II Zastępca Prezydenta, odpowiedzialna za sprawy społeczne (powołana 7 maja),
  • Agnieszka Winiarska – Sekretarz Miasta (wybrana w drodze naboru, objęła stanowisko 29 maja),
  • Ewa Pawełczyk – Skarbnik Miasta (pełni tę funkcję od 2014 roku).

 – Cieszy mnie bardzo, że w kolegium prezydenckim zasiadają przedstawiciele różnych środowisk, reprezentanci różnych komitetów wyborczych. Mam nadzieje, że będzie to gwarantowało współpracę ponad podziałami. Stawiamy przede wszystkim na fachowość – mówił Prezydent Arkadiusz Bogucki.

WSPÓŁPRACA PREZYDENTA Z RADĄ MIASTA

Współpraca widoczna jest także w Radzie Miasta. Zarówno w Prezydium Rady, jak i w poszczególnych komisjach tematycznych zasiadają przedstawiciele różnych środowisk i opcji politycznych. Pierwsze głosowania na sesjach odbywały się niemal jednogłośnie.

– Mam nadzieję, że wszystkie dobre decyzje na rzecz miasta będą podejmowane właśnie w taki sposób, z pełnym poparciem radnych – mówił Arkadiusz Bogucki.

Warto przypomnieć, że jedną z pierwszych decyzji Rady Miasta było uchwalenie wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta, które – zgodnie z jego wolą – ustalone zostało na najniższym, przewidzianym przepisami poziomie.

POLITYKA „OTWARTYCH DRZWI”

Kalendarz Prezydenta Miasta codziennie zapełniony jest licznymi spotkaniami, zarówno tymi wewnętrznymi z pracownikami Urzędu czy przedstawicielami miejskich jednostek i spółek, jak i zewnętrznymi – z mieszkańcami i gośćmi spoza miasta.

– Moje drzwi pozostają otwarte. Ja jestem otwarty na rozmowy – zapewnił Arkadiusz Bogucki, który w samym urzędzie wprowadził zasadę organizowania dyskusji z udziałem pracowników nad sprawami, które wymagają wypracowania rozwiązań. – Spotykamy się w gronie naczelników, kierowników, osób pracujących merytorycznie nad daną sprawą i robimy szybką „burzę mózgów”, która ma pomóc w podjęciu decyzji. Taka decyzja ukuta jest wspólnie. Dzięki temu urzędnicy czują, że ich głos ma faktycznie znaczenie – dodawał Prezydent.

Przez pierwszy miesiąc pracy obecnego włodarza, z jego inicjatywy odbyło się wiele spotkań z różnymi środowiskami. Celem rozmów było przede wszystkim ustalenie zasad współpracy i poznanie wzajemnych oczekiwań. W tej części konferencji Prezydent przytoczył kilka ze spotkań, jak z Zarządem Powiatu, Radami Osiedli, zarządcami nieruchomości, środowiskiem piłkarskim, organizacjami pozarządowymi.

Gabinet Prezydenta pozostaje otwarty także dla mieszkańców. W każdy czwartek (w ustalonych godzinach – osoby zainteresowane spotkaniem proszone są o wcześniejszy telefoniczny kontakt z sekretariatem Prezydenta Miasta – 41 25 20 555)  Prezydent przyjmuje osoby, które chcą zgłosić swoje wnioski i problemy.

– Największym sukcesem jest to, że mieszkańcy przychodzą do nas nie tylko z pretensjami, ale również z propozycjami rozwiązań – mówił Prezydent Skarżyska-Kamiennej.

ZMIANY W URZĘDZIE MIASTA

W czasie konferencji Prezydent Miasta poinformował też o rozpoczętych zmianach kadrowych w Urzędzie Miasta.

– Od pierwszego dnia zapoznawaliśmy się z organizacją urzędu i pracą urzędników. Wprowadzony został nowy regulamin organizacyjny i zaszły pierwsze zmiany kadrowe. Są one związane z optymalizacją pracy w urzędzie, ale również z sytuacją finansową miasta. Kolejne zmiany będą wprowadzane, ale dopiero po audycie – zaznaczył Arkadiusz Bogucki.

Sam audyt, zapowiadany przez obecnego włodarza miasta jeszcze w czasie kampanii wyborczej, prowadzony będzie przez zewnętrzną firmę. Z uwagi na fakt, iż w Urzędzie Miasta zatrudniony jest audytor wewnętrzny, Prezydent poprosił o opinię prawną, która miała rozstrzygnąć, czy można powierzyć takie zadanie na zewnątrz.

– Taka opinia powstała i według niej nie ma przeciwwskazań, by audyt został zlecony. Pracujemy obecnie nad jego zakresem – poinformował prezydent, który dodał, że kolejnym etapem będzie rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy.

TRANSPARENTNOŚĆ

W pierwszym miesiącu urzędowania podjęte zostały pierwsze decyzje, które mają ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji o działaniach w skarżyskim samorządzie i umożliwić im wypowiadanie się w istotnych dla nich sprawach.

Prezydent Miasta przypomniał, że w Radzie Miasta powołana została Doraźna Komisja Statutowa, która ma opracować zmiany do Statutu Miasta.

– Mam nadzieję, że te zmiany w Statucie doprowadzą do tego, że mieszkańcy miasta odzyskają możliwość wypowiadania się na początku każdej sesji Rady Miasta – podkreślił Arkadiusz Bogucki, który zachęcił też do obserwowania przebiegu sesji on-line za pośrednictwem transmisji na stronie Urzędu Miasta www.skarzysko.pl (zakładka RADA MIASTA).

Innym elementem wprowadzanej polityki transparentności jest stworzenie rejestru faktur (e-tablica.skarzysko.pl, zakładka e-rejestry).

– Bardzo szybko wdrożyliśmy cały schemat postępowania i od 13 maja do rejestru wprowadzane są faktury wystawiane dla gminy – wyjaśnił Konrad Wikarjusz, Zastępca Prezydenta Miasta.

– Każdy z mieszkańców ma prawo i  możliwość sprawdzenia, na co są wydawane pieniądze podatników – dodawał Arkadiusz Bogucki.

BUDŻET OBYWATELSKI I PROGRAM INICJATYW LOKALNYCH

 Jedną z pierwszych decyzji Prezydenta było ogłoszenie kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego oraz podwojenie kwoty na ten cel (z 400 do 800 tysięcy złotych). Obecnie trwa przyjmowanie propozycji zadań i inwestycji. Mieszkańcy mają na to czas do 21 czerwca (szczegóły na potwalu skarzysko.budzetobywatelski.pl).

Jak poinformowano na konferencji, w mieście wdrożony zostanie także Program Inicjatyw Lokalnych. Zastępca Prezydenta Miasta Konrad Wikarjusz wyjaśnił, że jego celem będzie realizowanie drobnych inwestycji przy współudziale mieszkańców (przy udziale finansowym lub poprzez wniesienie wkładu w postaci pracy społecznej).

– Będziemy szli w kierunku uruchomienia naboru w ramach tego programu jeszcze w tym roku – zapewnił Konrad Wikarjusz.

ZMIANY SĄ EWOLUCYJNE

Na zakończenie podsumowania pierwszego miesiąca Prezydent zaznaczył, iż zgodnie z jego deklaracjami zmiany wprowadzane są ewolucyjnie – nie rewolucyjnie i cieszy go otwartość na współpracę zarówno ze strony urzędników, jak i mieszkańców. Podkreślił, że dla rozwoju miasta potrzebna jest transparentność i zaangażowanie społeczności.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Więcej

Świętowali Złote Gody

Kilkanaście par małżeńskich ze Skarżyska świętowało 50. rocznicę ślubu. W miniony piątek (28 kwietnia), w obecności najbliższych zostali…
Total
0
Share