LI sesja Rady Miasta – porządek obrad

We wtorek, 28 czerwca odbędzie się LI sesja Rady Miasta. Obrady rozpoczną się o godz. 13.45.

Porządek obrad
LI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 28.06.2022 r., godz. 13.45

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z wykonania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za okres do 31.12.2021r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2022 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2038.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna przy ul. Warszawskiej 54.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Skarżysko-Kamienna mienia Gminy Szydłowiec w związku ze zmianą granic gmin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skarżysko-Kamienna w roku szkolnym 2022/2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów naukowych i sportowych uzdolnionym uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Total
0
Share