Kolejni pacjenci korzystają z Dziennego Domu Opieki Medycznej  

Kolejna grupa uczestniczek i uczestników bierze udział w systematycznych zajęciach w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Skarżysku- Kamiennej, który powstał w ramach projektu „UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Pacjenci DDOM systematycznie uczestniczą w zajęciach mających na celu poprawę stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, a także przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i ograniczeniami wynikającymi ze zdiagnozowanych schorzeń.

Dzięki staraniom kadry, czas spędzony w DDOM jest dla uczestników atrakcyjną formą spędzenia czasu wolnego i przestrzenią do nawiązywania nowych relacji, przyjaźni.

Także rodziny i opiekunowie pacjentów mogą liczyć na systematyczne wsparcie specjalistów, którego celem jest przygotowanie do kontynuacji opieki w warunkach domowych.

Przypominamy, że w dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja do projektu. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje dostępne są:

  • na stronie www.przychodnie.skarzysko.med.pl
  • w punkcie informacyjno- konsultacyjnym DDOM: Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 104; tel. 515 991 506
  • w biurze projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie”, Skarżysko-Kamienna, ul. Apteczna 7
image_pdfimage_print
Total
1
Shares
Zobacz również
Total
1
Share