Kluby Senior+ z dofinansowaniem

Prezydent Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki oraz Skarbnik Miasta Ewa Pawełczyk podpisali w środę 5 czerwca z Wojewodą Świętokrzyskim Józefem Brykiem umowę na dofinansowanie do działalności Klubów Senior+. Dotacja na ten rok wynosi 85 tysięcy złotych. Pokrywa to 24% kosztów utrzymania obu klubów. Pozostała część finansowana jest przez miasto.

W naszym mieście działają dwa Kluby Senior+ (jeden przy ulicy Norwida – utworzony w 2017 roku, drugi przy ulicy Rynek – utworzony w 2018 roku). Oba Kluby prowadzone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Codziennie z zajęć korzysta kilkudziesięciu seniorów, którzy biorą udział w różnorodnych zajęciach i wycieczkach, rozwijają swoje pasje, aktywizują się ruchowo i społecznie.

Seniorzy objęci są poszczególnymi rodzajami usług, są to:

  • socjalne – każdy z uczestników jest na bieżąco informowany o formach pomocy z MOPS, zarówno finansowych jak i pozafinansowych tj. poradnictwo oraz wsparcia specjalistów i praca socjalna,
  • edukacyjne – działania edukacyjne np. prelekcje,
  • kulturalno-oświatowe – w ramach działań projektowych organizowane są wyjścia na koncert lub do kina, wyjazdy do teatru oraz  wycieczki integracyjno-turystyczne,
  • sportowo-rekreacyjne – organizowane są spacery z kijkami Nordic Walking oraz zajęcia na świeżym powietrzu, kierowane do wszystkich chętnych uczestników Klubu,
  • aktywności ruchowej lub kinezyterapii – w zajęciach ruchowych biorą udział obecni klubowicze, w zależności od aktualnych predyspozycji zdrowotnych. Celem zajęć jest poprawa i utrzymanie poziomu sprawności, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz usprawnienie dysfunkcji ruchowych. Wszystkie formy aktywności są dostosowane do bieżącej sytuacji Seniorów, z uwzględnieniem zmniejszonej wydolności psychicznej, obniżonej sprawności fizycznej, zaniżonej motywacji, aktualnego stanu zdrowia i samopoczucia,
  • aktywizujące społecznie, w tym wolontariat międzypokoleniowy, informacje na temat wolontariatu wewnątrz i międzypokoleniowego są na bieżąco przekazywane przez kierownika Klubu Senior+, pracowników/specjalistów zatrudnionych w MOPS oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych; szczególna uwaga zwrócona jest na motywowanie Seniorów do samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych np. sąsiadów z klatki schodowej,
  • terapii zajęciowej – w zajęciach związanych z terapią zajęciową biorą udział wszyscy chętni uczestnicy Klubu. Ich celem jest poprawa sprawności manualnej, rozwijanie aktywności twórczej oraz poznanie bądź przypomnienie różnych technik plastycznych, materiałów, sposobów ich łączenia, pobudzanie wyobraźni twórczej, uczenie spędzania wolnego czasu w sposób konstruktywny.

W 2024 roku łączny koszt prowadzenia Klubów Senior+ w Skarżysku-Kamiennej wyniesie 349 796 złotych. Pozyskana dotacja wynosi 84 624 złotych.

image_pdfimage_print
Total
0
Shares
Zobacz również
Więcej

Przebudowa ul. Pułaskiego trwa

Trwa przebudowa ulicy Pułaskiego. Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni, miejsc postojowych oraz budowę chodników ze zjazdami. Przebudowywana jest również…
Więcej

CO? GDZIE? KIEDY? Zaproszenia

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą ofertą kulturalną, rozrywkową oraz sportową, przygotowaną przez miejskie jednostki. Szczegóły po kliknięciu…
Total
0
Share