Żmerynka (Ukraina)

Żmerynka to miasto na Ukrainie w obwodzie winnickim. Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie pochodzi z XVIII wieku, prawa miejskie nadano w 1903 roku.

Zajmuje obszar 18,26 km2 i liczy około 36 tysięcy mieszkańców. Znajduje się tam duży węzeł kolejowy z zakładem remontu wagonów, ponadto przemysł spożywczy i lekki.

Jednym z ciekawszych zabytków Żmerynki jest dworzec kolejowy zbudowany pod koniec XIX wieku w stylu eklektycznym, łączącym secesję z barokiem.

W Żmerynce urodził się Jan Brzechwa.

Pierwsze kontakty z miastem Żmerynka zostały nawiązane na Forum Miast Partnerskich zorganizowanym w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 25 maja 2000 roku i wtedy została zawarta „Deklaracja o partnerstwie”.

W styczniu 2001 roku w Skarżysku-Kamiennej został podpisany „List intencyjny w sprawie umowy o partnerstwie”, a 28 lutego 2001 roku Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej podjęła uchwałę o nawiązaniu współpracy z miastem Żmerynka.

Umowa o partnerstwie pomiędzy miastem Żmerynka oraz miastem Skarżysko-Kamienna o współpracy handlowo-ekonomicznej, naukowo-technicznej i kulturalnej została podpisana 5 lipca 2001 roku podczas wizyty władz miasta Skarżyska-Kamiennej w mieście Żmerynka.