Zagospodarowanie Osiedla Górna Kolonia

Drodzy Mieszkańcy!

Zapraszamy na krótki, wirtualny spacer po jednym z najpiękniejszych osiedli naszego miasta –  Górna Kolonia.

Po spacerze zachęcamy do odpowiedzi na kilka pytań w formularzu (link do formularza). Do dyskusji zapraszamy szczególnie mieszkańców Osiedla Górna Kolonia. 

Film (do obejrzenia tutaj) został przygotowany przez miejscowego historyka Marcina Medyńskiego we współpracy z Wojciechem Wasiakiem. Jest jednym z  elementów konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla. Konsultacje realizowane są w ramach uczestnictwa Miasta Skarżysko-Kamienna w projekcie Przestrzeń dla Partycypacji 2.


Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że wracamy do konsultacji społecznych na terenie miasta, na osiedlu Górna Kolonia.

Zostały zebrane ankiety w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, o których wyniku niedługo Państwa poinformujemy. Wkrótce pojawi się wirtualny spacer z historykiem po terenie osiedla z możliwością pozostawienia przez Państwa opinii i uwag.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia dalszych etapów procesu konsultacji na stronie Urzędu Miasta w zakładce konsultacje społeczne oraz na Facebook’u Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna.


Od 9 października do 30 listopada 2020 roku prowadzone będą konsultacje społeczne, dotyczące zagospodarowania Osiedla Górna Kolonia w Skarżysku-Kamiennej. Celem konsultacji jest zebranie założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Górna Kolonia” oraz zwrócenie uwagi mieszkańców na wartość historyczną osiedla i budowanie tożsamości miejsca w oparciu o ten potencjał.

Celem miejscowego planu jest uporządkowanie terenu z uwzględnieniem (wskazanych w całym procesie konsultacji) wniosków, wskazówek i uwag mieszkańców oraz pokazanie ewentualnych nowych terenów do zabudowy, możliwości integracji mieszkańców poprzez stworzenie miejsc ogólnie dostępnych, pokazanie i uświadomienie lokalnej społeczności wartości architektoniczno-urbanistycznej osiedla.

Podczas procesu konsultacji mieszkańcy zostaną szczegółowo zaznajomieni z zakresem ujętym w projekcie w/w dokumentu planistycznego.

W trakcie konsultacji diagnozie poddana zostanie także gotowość mieszkańców do zmiany zagospodarowania i uporządkowania terenu osiedla.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1) badania ankietowego (druk ankiety dostarczony do skrzynek pocztowych, w sklepie osiedlowym oraz dostępny jest pod linkiem https://www.survio.com/survey/d/N0J3V5I8O9V5P0T8Y);
2) ankiety ulicznej, przeprowadzonej indywidualnie z mieszkańcami na terenie Osiedla Górna Kolonia 9 października 2020 roku od 14.00 do 17.00;
3) spaceru badawczego w terenie (ankieta/mapa wskazanych terenów do zmiany ich zagospodarowania) przeprowadzonego na terenie Osiedla Górna Kolonia w dniu 16 października 2020 roku;
4) spotkania z mieszkańcami w dniu 25 października 2020 roku, godz. 10.00 – otwarte spotkanie na tarasie Restauracji „Aramis” ul. Szkolna 13 w Skarżysku-Kamiennej.

Informujemy, że zaplanowane na 25 października spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących osiedla Górna Kolonia zostaje odwołane. Decyzja związana jest z obecną sytuacją epidemiologiczną. O dacie kolejnego spotkania poinformujemy ze stosownym wyprzedzeniem.

DO POBRANIA:
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENU OSIEDLA GÓRNA KOLONIA W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

ANKIETA DO WYPEŁNIENIA