Wykaz placówek oświatowych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Zwycięzców 13
Przedszkole Publiczne nr 3, ul. Zwycięzców 13
dyrektor – Grażyna Wódz

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Konarskiego 17
Przedszkole Publiczne nr 10 im. Kubusia Puchatka, ul. Okrzei 4
dyrektor – Magdalena Kalbarczyk

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Sportowa 30
Przedszkole Publiczne nr 12, ul. Sportowa 34
dyrektor – Bogumiła Sadza

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 4
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Norwida 3
Przedszkole Publiczne nr 4 im. Jana Brzechwy, ul. Sikorskiego 17
dyrektor – Renata Karpeta

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 5
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte, ul. Zielna 29
Przedszkole Publiczne nr 7 im. Janusza Korczaka, ul. Zielna 27
dyrektor – Joanna Macherzyńska

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1
Szkoła Podstawowa nr 13 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA”, ul. Sezamkowa 23
Przedszkole Publiczne nr 16, ul. Spółdzielcza 26
dyrektor – Elżbieta Chajduga

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
ul. Podjazdowa 21
dyrektor – Magdalena Ciok

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 4 IM. MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Książęca 149
Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Książęca 149
dyrektor – Robert Wójcik

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ
ul. Rynek 63
dyrektor – Grażyna Rokita

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6

ul. Kossaka 5
dyrektor – Halina Kraska

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9
ul. Paryska 223
dyrektor – Izabela Hentka