Ważne informacje

Deklaracja dotycząca emisyjności budynków – nowy obowiązek właścicieli i zarządców

Do 30 czerwca 2022 każdy właściciel lub zarządca budynku (już istniejącego) zobowiązany jest do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W przypadku nowo wybudowanych budynków obowiązek ten należy spełnić w ciągu 14 dni.

Wypełnioną deklarację należy składać do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (tymczasowa siedziba: ul. Legionów 122d), do Biura Obsługi Interesanta lub do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 304, III piętro). 

Szczegółowe informacje znaleźć można TUTAJ.

DO POBRANIA:
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw | Formularz A – budynki i lokale mieszkalne  (WZÓR WYPEŁNIENIA)

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw | Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne (WZÓR WYPEŁNIENIA)