Uniwersytet Trzeciego Wieku

Od 2008 roku w mieście działa Skarżyski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uniwersytet działa w ramach Stowarzyszenia, jego siedzibą jest Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, a patronat organizacyjny nad działalnością uniwersytetu sprawuje Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Słuchaczem Skarżyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każda osoba, która ukończyła 50 rok życia, nieczynna zawodowo lub bezrobotna, bez względu na poziom swojego wykształcenia. Co roku w zajęciach UTW uczestniczy około 250 osób.

Na Uniwersytecie prowadzone są zajęcia (wykłady, warsztaty, seminaria) w różnych dziedzinach nauk, w szczególności medycyny, profilaktyki zdrowia oraz ekologii, kultury i sztuki, nauk
społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych i krajoznawczo-turystycznych.

W ramach UTW działają także liczne koła zainteresowań i grupy, między innymi: Grupa Artystyczna Perły z Lamusa, Chór UTW „MEZZOFORTE”, zespół taneczny „The 50 Five”, zespół taneczny Mariusza Guraka, koło medyczne, koło literackie, grupa cyklistów.

Ze szczegółami działalności UTW można zapoznać się na stronie internetowej www.skarzyski-utw.pl